Visuomenės apklausa: Nelygybė ir socialinė atskirtis – didesnė grėsmė Lietuvai nei terorizmas, Rusija ar pabėgėlių krizė

Šiandien, spalio 17 –ąją – tarptautinę kovos su skurdu dieną nevyriausybinės organizacijos primena, kad Lietuvos gyventojų vertinimu didžiausia grėsmė mūsų šaliai – nesprendžiamos socialinės problemos. Tokią nuomonę išsakė daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų Pilietinės visuomenės instituto užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktoje reprezentatyvioje Lietuvos gyventojų apklausoje.

Trečdalis (33 %) respondentų nurodo, kad pagrindinė grėsmė visuomenės saugumui yra emigracija ir visuomenės senėjimas, o ketvirtadalį (26 %) neramina pajamų nelygybė ir socialinė atskirtis. Šios grėsmės Lietuvos gyventojams aktualesnės nei „neprognozuojamos Rusijos“ grėsmė (kurią kaip didžiausią grėsmę įvardija 15 % respondentų), tarptautinis terorizmas (13 %) ar „nevaldoma pabėgėlių krizė“ (9 %). Visą pranešimą spaudai skaitykite čia.

Tinklas ragina palengvinti skolų grąžinimo naštą minimalias pajamas gaunantiems asmenims

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu taikomos praktikos, kai vykdydami įsiskolinimų išieškojimai iš minimalaus darbo užmokesčio, pensijų ir kitų periodinių pajamų.
Šiuo metu Tinklas atlieka Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos tyrimą. Tyrime dalyvavo beveik 50 nevyriausybinių organizacijų. Preliminarūs kiekybinės apklausos duomenys rodo, kad tik du procentai apklaustų organizacijų klientų neturi ar pastaruoju metu neturėjo skolų, kurios yra perduotos antstoliams t.y. priverstiniam skolos išieškojimui vykdyti. Continue reading

Tinklas kviečia Sveikatos apsaugos ministeriją pasinaudoti gerąja NVO patirtimi

Tinklas kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl Sveiko senėjimo įgyvendinimo Priežiūros komiteto sudėties ir NVO galimybių dalyvauti ES finansuojamuose projektuose.
Senstanti visuomenė – vienas didžiausių šių dienų iššūkių tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Senjorą įsivaizduojame kaip sergantį, vienišą, nesavarankišką, neretai ir negalią turintį asmenį, gyvenantį nepritekliuje. Dėl tokios situacijos ir prastėjančios demografinės padėties pradedama daugiau dėmesio kreipti į patį senėjimo procesą, kurio nė vienas neišvengsime. Nevyriausybinės organizacijos kreipia didelį dėmesį ir aktyviai prisideda prie šios problemos sprendimo tiek ES, tiek Lietuvoje. Manome, kad sveikas senėjimas yra tvarios valstybės garantas socialine bei ekonomine prasme, o pilietinės organizacijos turi prisiimti aktyvesnį vaidmenį šiame procese. Continue reading

Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos tyrimas

Šiuo metu Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas atlieka skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos tyrimą. Tyrimo tikslas – nustatyti, su kokiomis problemomis grąžinant skolas dažniausiai susiduria skurdą patiriantys žmonės, ar įsiskolinimų grąžinimo tvarka sudaro realias sąlygas grąžinti skolas žmonėms, gaunantiems minimalias pajamas, išsiaiškinti sprendimus, palengvinančius skolų grąžinimą. Continue reading

Tinklas pateikė savo poziciją dėl EK ataskaitos apie Lietuvos ekonominę ir socialinę padėtį

Kovo pradžioje vyko Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) Socialinės įtraukties strategijų grupių susitikimas. Pagrindinis susitikimo klausimas – Europos Komisijos darbinių nacionalinių ataskaitų svarstymas. Po susitikimo Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas paruošė savo poziciją dėl ataskaitoje analizuojamos ekonominės ir socialinės šalies padėties ir perspektyvų. Tinklas taip pat buvo pakviestas dalyvauti tarptautinio projekto EMIN2 paraiškos teikime. Projekto metu bus siekiama viešinti skurdo problemą šalies mastu, skatinti nacionalinių skurdo tinklų ir jų narių veiklą, aktyvų tinklo įsitraukimą į politinės darbotvarkės formavimą.

EK darbinė ataskaita dėl Lietuvos socialinės ir ekonominės padėties ir perspektyvų:

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ataskaitą anglų kalba rasite čia.