NARIAI

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras                                                                        Atsakingo verslo ir mentorystės institutas
Baltijos labdaros fondas
Damų klubas „Par occasion“
Dienos Namai
Edukacinis-kultūrinis centras Metidė
Fondas „Šakių bendruomenės centras“
Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras
Ištiesk pagalbos ranką
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“
Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo šviesa“
Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“                                                                                      Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“
Lietuvos Caritas
Lietuvos kurčiųjų draugija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Lietuvos Samariečių bendrija
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Moterų veiklos inovacijų centras
Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
NVO vaikams konfederacija
Padovanokim šypseną
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras
Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“
Paramos fondas “RIGRA”                                                                                                                   Romų visuomenės centras
Socialiniai paramos projektai
SOPA
SOTAS
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“
Šeimų Santaka
Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija
Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija
Teistų asmenų reintegracijos pradžia
Vaikai – visuomenės dalis
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga