NARIAI

Alytaus miesto moterų krizių centras
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
Atsigręžk į vaikus
Baltijos labdaros fondas
Damų klubas „Par occasion“
Dienos Namai
Edukacinis-kultūrinis centras Metidė
Fondas „Šakių bendruomenės centras“
Gelbėkit vaikus
Gelbėkit vaikus, Ignalinos padalinys
Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras
Ištiesk pagalbos ranką
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“
Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo šviesa“
Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Labdaros ir paramos Fondas „SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugija“
Lietuvos Caritas
Lietuvos kurčiųjų draugija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Lietuvos Samariečių bendrija
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos Viltis“
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Marijampolės apskrities Moterų namai – Krizių centras
Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Moterų informacijos centras
Moterų veiklos inovacijų centras
Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
NVO vaikams konfederacija
Padovanokim šypseną
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras
Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“
Rafaelis
Paramos fondas “RIGRA”
Socialiniai paramos projektai
SOPA
SOTAS
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Visagino Viltis“
Šeimų Santaka
Šiaulių Sveikos gyvensenos klubas „Šviesuoliai“
Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija
Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija
Teistų asmenų reintegracijos pradžia
Vaikai – visuomenės dalis
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga