NARIAI

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras                                                                                         Atsakingo verslo ir mentorystės institutas
Baltijos labdaros fondas
Dienos namai
Edukacinis-kultūrinis centras Metidė
Fondas „Šakių bendruomenės centras“
Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras                                                                                    Inovatorių slėnis
Ištiesk pagalbos ranką
Kartu stipresni
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
Klaipėdos samariečių bendrija
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos Viltis“
Koordinacinis centras „Gilė“ 
Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“
Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo šviesa“
Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“
Labdaros ir paramos fondas „SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugija“
Lietuvos kalinių globos draugija
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“                                                                                      Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“
Lietuvos Caritas
Lietuvos kurčiųjų draugija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Lietuvos Samariečių bendrija
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Moterų informacijos centras
Moterų veiklos inovacijų centras
Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
Padovanokim šypseną
Pal. Jurgio Matulaičio socialinis centras
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras
Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“
Paramos fondas “RIGRA”                                                                                                                   Romų visuomenės centras
Šeimų centras „Būkime kartu“
Sargelių bendruomenės centras
Socialiniai paramos projektai
SOPA
SOTAS
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“
Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija
Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija
Teistų asmenų reintegracijos pradžia
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Vilniaus socialinis klubas

 

Nevyriausybines organizacijas, norinčias tapti Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo narėmis, kviečiame parašyti laisvos formos prašymą Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo  direktorės vardu ir atsiųsti ją elektroniniu paštu info @ stopskurdas.lt . Prašymus dėl narystės pagal asociacijos įstatus svarsto NSMOT valdyba.