Category Archives: Naujienos

Tinklas ragina frakcijos narius palaikyti organizacijos siūlymus skolų išieškojimo tvarkai tobulinti

Šiuo metu frakcijose yra derinami rudens sesijos darbotvarkių projektai, todėl Tinklas šiandien kreipėsi į gausiausią frakciją teiraudamasis, ar skolų išieškojimo iš fizinių asmenų klausimai bus įtraukti į šios sesijos Seimo darbotvarkę.

Tuo pačiu Tinklas ragina valdančiosios frakcijos narius palaikyti organizacijos siūlymus skolų išieškojimo tvarkai tobulinti. Continue reading

Lietuvos minimalių pajamų apsauga: orus pragyvenimas ar tik išgyvenimas?

logo-png
Tęsiame straipsnių ciklą apie Europos minimalių pajamų tinklą (angl. European Minimum Income Network, toliau – EMIN). Šiame straipsnyje pristatome ekspertų vertinimus, kaip Lietuvoje užtikrinamos minimalios pajamos.

Naujausiais Eurostat duomenimis 2016 m. skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekė 21,9 proc. Tai nedidelis pokytis lyginant su ankstesniais metais (2015 m. – 22,2 proc.). Todėl Tinklas išreiškia susirūpinimą dėl nepakankamai efektyvios socialinės politikos ir skatina daugiau dėmesio skirti žmones įgalinančiai socialinei politikai – socialinių ir integracinių paslaugų teikimui.

Tuo pačiu pažymima, jog itin svarbų vaidmenį mažinant skurdą taip pat atlieka ir socialinės išmokos. Išmokų svarbą atskleidžia statistiniai duomenys. Pensijos ir kitos socialinės išmokos skurdo lygį Lietuvoje sumažina beveik perpus. Visgi tobulinant minimalių pajamų apsaugos sistemas ir siekiant užtikrinti orų pragyvenimo lygį visiems gyventojams, socialinės paramos sistemos indėlis galėtų būti reikšmingesnis.

Continue reading

Minimalių pajamų apsauga – oraus pragyvenimo lygio užtikrinimas

Minimalių pajamų apsaugos sistemos yra suprantamos kaip asmens pajamų rėmimo schemos, skirtos darbingo amžiaus asmenims. Minimalių pajamų sistemos išmokų mokėjimas yra grindžiamas asmens materialine padėtimi. Išmokos mokamos asmenims, kurie neturi teisės gauti socialinio draudimo išmokas arba jeigu šios nebegalioja. Taigi, šių išmokų sistemos yra laikomos paskutinio išsigelbėjimo programomis (angl. last resort), kurios turi garantuoti minimalų pragyvenimo lygį gyventojams ir jų išlaikomiems asmenims, kurie nėra pajėgūs patys užsitikrinti finansinio saugumo. Continue reading

Siūlymai skolų išieškojimo tvarkai tobulinti

Teisingumo ministerijos duomenimis, šiuo metu įsiskolinimų turi kas dešimtas Lietuvos gyventojas. Daugiau nei pusė jų turi dvi ir daugiau skolų. Šiuo metu antstoliams leidžiama nuskaičiuoti 50 procentų nuo minimalaus atlyginimo. Dideli atskaitymai taikomi net ir senatvės pensijoms. Tokia tvarka atima galimybę gyventi oriai ir sumokėti net už būtiniausias prekes bei paslaugas. Todėl gyventojai klimpsta į vis didesnes skolas, iš kurių išbristi kasdien darosi vis sunkiau.
Atsakydamas į LR Teisingumo ministerijos užklausimą, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, teikia siūlymus skolų išieškojimo tvarkos tobulinimui.

Tinklo siūlymus rasite čia. Teisingumo ministerijos raštą rasite čia.

Europos Komisija skatina valstybes nares tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemas

Nuo 2015 m. Europos Komisija vysto Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvą, kuri turėtų ženkliai prisidėti prie Europos Sąjungos gyventojų socialinės apsaugos stiprinimo. Atsižvelgiant į kylančius naujus socialinius iššūkius ir besikeičiančios darbo rinkos išbandymus, tokius kaip naujųjų technologijų ir skaitmeninės revoliucijos, Europos socialinių teisių ramstyje numatomi pagrindiniai principai, palaikantys teisingesnes bei gerai funkcionuojančias darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemas. Continue reading