Merų rinkimai 2015

Artėjant 2015 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimams Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas apklausė kandidatus į merus. Iš viso sulaukta 64 atsakymų. Didžioji dalis atsakiusiųjų kandidatų (63 iš 64) į klausimą, ar teiks prioritetą socialinei politikai jų mieste ar rajone, atsakė teigiamai ir nurodė skirtingas socialinės atskirties mažinimo priemones – darbo vietų kūrimą, socialinių paslaugų ir būsto plėtrą, tikslingesnį piniginės paramos skyrimą, NVO įtraukimą į socialinių problemų sprendimą, savanorystės skatinimą ir kt.