Alytaus rajono savivaldybė

 
Aloyzas Jaciunskas

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Teko bendradarbiauti. Džiaugiuosi atsiradusia galimybe prisidėti kuriant NVO akliesiems ir silpnaregiams remti. Mūsų įkurtas klubas gyvuoja jau
15 m. Per šiuos metus įgyvendinome daug projektų, surengėme daug labdaros renginių, sukauptas lėšas klubas skyrė Aklųjų ir Silpnaregių organizacijai, vaikų darželiams, globos namams, ligoninei, mokykloms ir kitiems stokojantiems pagalbos.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Vadovaujantis LR vietos savivaldos ir Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymais savivaldybėje sukurta NVO taryba kurioje pusė tarybos narių -savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, kita pusė - nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje. NVO taryba teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl NVO veiklos skatinimo, programų ir priemonių finansavimo ir kita.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Stiprinčiau ir skatinčiau savivaldybės NVO veiklą ir plėtrą.Skatinčiau bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės NVO, kviečiant dalyvauti Savivaldybės komitetų, tarybos posėdžiuose kuriuose svarstomi su NVO susiję klausimai ir kita.