Lazdijų rajono savivaldybė

 

Artūras Margelis

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščinys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Sieksime, kad Lazdijų rajono savivaldybės žmonės turėtų darbą. Esame pasirengę ieškoti ir tartis su galimais investuotojais ir darbo vietų kūrėjais – Lietuvos ir užsienio įmonėmis – kad šie investuotų būtent mūsų rajone. Gerinsime kaimų infrastruktūrą ir kursime programas skatindami jaunus žmones perimti tėvų ar senelių sukurtus ūkius arba pradėti ūkininkavimą ar verslą kaime. Padengsime įmonės steigimo išlaidas, kuriantiems naujas darbo vietas. Pasieksime, kad įstaigos ir įmonės pirktų mūsų rajono ūkininkų ir žemdirbių produkciją. Technologijos ir verslo mokykloje ruošime specialistus, reikalingus mūsų krašto įmonėms.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Vyksta glaudus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mano kadencijos metu įsteigėme Lazdijų rajono savivaldybėje NVO rėmimo programą. Bendradarbiavimas yra būtinas. Savivaldybė rūpinasi ir finansiškai skatina, kad NVO aktyviai įsitrauktų į įvairias veiklas - kultūros, sporto, jaunimo, pilietines ir socialines. Skatinamas NVO kūrimasis, padengiant jų steigimosi išlaidas.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Kaimo bendruomenių atstovai dalyvauja seniūnijose veikiančių socialinės paramos komisijų veikloje, pataria priimant sprendimus dėl socialinės paramos skyrimo tikslingumo. NVO nariai įtraukiami į savivaldybės tarybos komisijas.NVO ir rajono savivaldybė įgyvendina bendrus projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.