Druskininkų miesto savivaldybė

 

Ričardas Malinauskas

LIetuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Didesnį dėmesį skirsiu tarpinstituciniam bendradarbiavimui, siekiant mažinti nedarbą ir socialinę atskirtį.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Nuolat bendrauju su nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovais. Mano iniciatyva prieš 10 metų visos socialinės veiklos NVO buvo sukeltos "po vienu stogu" kartu su Socialinių paslaugų centru. Toks bendravimas leidžia pajusti, kas rūpi bendruomenei, kokias problemas kelia NVO?
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Neįgaliųjų NVO aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl viešosios aplinkos ir individualaus būsto pritaikymo neįgaliesiems.

NVO dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus skirti paramą NVO
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.