Varėnos rajono savivaldybė

 

Marius Juškevičius

Partija Tvarka ir teisingumas

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Stengsiuosi įvairiais būdais mažinti skurdą Varėnos rajone įjungiant į šią veiklą privačias Varėnos įmones.
Įsteigsiu labdaros valgyklą, labdaros parduotuvę, švaros centrą.
Mažinsim nedarbo lygį Varėnos rajone.
Įkursim socialinį taksi.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Ne, neteko.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Manau šiuo metu su NVO organizacijomis nėra diskusijos kokios pagalbos reikėtų joms iš savivaldybės,su kokiomis problemomis susiduria mūsų rajone NVO organizacijos.

 

Vidas Mikalauskas

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Bedarbystės mažinimas per verslo vystymo prizmę. Sunki užduotis, bet įmanoma.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Teigiamai, bendradarbiavimas naudingas .
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Caritas,maltiečiai, SOS vaikų kaimas ,Riba, Viltis,Aklųjų ir silpnaregių draugija ir kt per darbo grupes ir sistemingą bendravimą.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.