Kauno rajono savivaldybė

 

Gintautas Krilavičius

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Siekdamas mažinti skurdą, prioritetus skirčiau šioms sritims:

1. Esamos savivaldybės socialinės sistemos modernizavimas.

Norėčiau modernizuoti esamą sistemą, kad teikiamos socialinės paslaugos savivaldybėje jos biudžetui kainuotų kuo mažiau, būtų teikiamos efektyviau ir pasiektų tuos žmones, kuriems labiausiai ir iš tikrųjų reikia paramos. Manau sistemą galima patobulinti įdiegiant informacinių technologijų sprendimus tiek kliento pusei, tiek tarnautojo (kad būtų efektyvesnis valdymas, teikimas, informacijos apdorojimas, klientų pasitenkinimo vertinimas).

2. Verslumo programų skatinimas.

Manau, kad nemažiau svarbu užsiimti skurdo prevencija. Tam pasitarnautų verslo sektoriaus skatinimas. Kartu su komanda esu numatęs steigti specialų fondą kurio pagalba teiktume paramą smulkiajam ar naujai besikuriančiam verslui. Planuojame, ieškant investicijų, pasitelkti valstybinių agentūrų pagalbą, bei laikytis vienų durų, vieno skambučio politikos bendraujant su investuotojais.

3. Bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis ir NVO.

Neseniai vyriausybė savivaldybei perdavė funkciją - savarankiškai organizuoti socialinės paramos teikimą. Todėl kartu su jos teikimu svarbu užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiavimo parama atvejų, taip pat tai, kad parama pasiektų tuos kuriems reikalinga. Šiose srityje skatinčiau vietos bendruomenių įtraukimą į paramos skirstymą, nes jos turėtų geriausiai žinoti kam ši parama reikalingiausia.

Į socialinių paslaugų teikimą norėčiau įtraukti daugiau specialistų iš šalies, NVO ir/ar aukštųjų mokyklų akademinę bendruomenę ir studentiją. Manau tai padėtų identifikuoti silpnąsias sistemos vietas, ieškoti efektyvių ne tik paramos teikimo, bet ir skurdo prevencijos būdų.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip tekę. Pats esu buvęs NVO vadovas, tekę bendradarbiauti su kitomis NVO.

Manau, kad NVO patirtis man suteikė daug kompetencijų, tiek techninių, kaip darbuotojui ir specialistui, tiek socialinių. Dar studijų metu dirbęs NVO, prieš įsiliejant į darbo rinką įgavau eilinių įgūdžių reikalingų dirbti biure, komunikuoti su žmonėmis, rengti įvairaus pobūdžio dokumentaciją, pristatyti save visuomenei. Akcentuoti organizacijos tikslus, kovoti su kylančiais iššūkiais. Teko dirbti pačius įvairiausius darbus, pradedant nuo organizacijos renginių organizavimo, baigiant derybų su organizacijos partneriais, projektų rengėjais. Išmokau planuoti organizacijos biudžetą, dirbti su teisiniais dokumentais.
Manau darbas NVO užgrūdino, išugdė valią, padėjo geriau suprasti žmones. Nuolatinis savanoriškas darbas, už jį negaunant pajamų įtakojo vertybinę sistemą. Nors išmokau organizacijai vadovauti kliaudamasis logika, tačiau nevertinu visko per pelno prizmę. Mano nuomone NVO sektorius labai svarbus valstybei, nors deja kol kas jos ir verslo nelabai vertinamas. Tikiuosi su laiku tai keisis.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Neseniai savivaldybės taryba sudarė Nevyriausybinių organizacijų tarybą. Nepaisant to, kad tai tik patariamoji institucija, manau, kad ji perdėm politizuota ir menkai atstovauja NVO sektorių.

Siekiant aktyviau įtraukti NVO į rajono politinį gyvenimą, reikėtų jas "ištraukti iš pogrindžio", padėti išviešinti kokios NVO veikia rajone ir kokie jų tikslai. Taip pat siekčiau patvirtinti naują NVO tarybos sudėtį įtraukiant daugiau NVO. Tačiau prieš tai būtinai reikėtų plačios diskusijos su pačiomis NVO. Norėčiau išsiaiškinti jų lūkesčius ir tikslus, bei kaip jos galėtų prisidėti prie tarybos veiklos, aktyvesnės veiklos rajone.

 

Valerijus Makūnas

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Solidarumas, socialinės atskirties mažinimas yra vieni svarbiausių mano politikos principų. Skurdas betarpiškai siejasi su nedarbu, todėl pirmiausia siekiu skatinti darbo vietų kūrimą, inicijuoju su tuo susijusius sprendimus.
Kauno rajono savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą, kuriuo įmonės, įdarbinusios daugiau kaip pusę Kauno r. gyvenamąją vietą deklaravusių darbuotojų, tris metus atleidžiamos nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių.
Nors Kauno rajone nedarbas yra vienas mažiausių apskrityje, tačiau darbo vietų kūrimui, naujoms investicijoms nuolat skiriame daug dėmesio. Aktyviausius darbo vietų kūrėjus, socialiai atsakingas įmones stengiamės pastebėti ir pagerbti.
Kauno rajono savivaldybė viena pirmųjų šalyje smarkiai sumažino verslo liudijimų kainą, tai paskatino smulkųjį verslą.
Kauno rajono verslo ir turizmo informacijos centras konsultuoja asmenis, norinčius kurti nuosavą verslą.
Jau daug metų kartu su "Maisto banku", Lietuvos tekstilininkų asociacija, labdaros fondais, verslo įmonėmis rengiame labdaros akcijas. Šias tradicijas ketiname tęsti.
Ketiname skirti daugiau dėmesio nuo miesto nutolusioms seniūnijoms, kuriose socialinė atskirtis yra didesnė. Sieksime, kad socialinės pašalpos pasiektų tas šeimas, kurioms labiausiai jos reikia.
Kauno rajono savivaldybė turi šiuolaikinį Socialinių paslaugų centrą, kuriame teikiamos įvairios paslaugos neįgaliesiems, senjorams, socialinėje atskirtyje atsidūrusiems asmenims. Pernai duris atvėre Dienos globos centras sutrikusio intelekto ir neįgaliems vaikams. Šias paslaugas ketiname plėsti ir ateityje.
Vilkijoje rekonstravome buvusio darželio pastatą ir jame įrengėme patalpas dviems šeimynoms, kurias globoja Vida Rainienė. Ateityje ketiname atsisakyti institucinės globos (vaikų namų) ir sieksime, kad visi Kauno rajono vaikai augtų šeimose arba šeimynose.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Nevyriausybinės organizacijos ir vietos bendruomenės kartu su savivaldybe yra nuveikę daug gražių darbų, skurdo mažinimo srityje - taip pat.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Pernai Kauno rajono savivaldybės taryba sudarė ir patvirtino rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą, kurią sudaro
Lina Čapienė, Socialinių paslaugų centro direktorė, Arūnas Dabrišius, Kultūros poskyrio vyr. specialistas jaunimo reikalams, Vitalija Gabartienė, Garliavos neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Darius Garčinskas, Linksmakalnio sporto klubo pirmininkas, Darius Joneikis, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“ pirmininkas, Aleksandras Kerpauskas, Lietuvos žaliųjų judėjimo tarybos narys, Daiva Matulevičiūtė, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centro socialinė darbuotoja, Kęstutis Povilaitis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Vida Rainienė, LPF „Nemuno krašto vaikai“ direktorė, Darius Šlapikas, Aplinkos skyriaus vedėjas, Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Vytautas Zubas, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas, Romualdas Žekas, Savivaldybės gydytojas, Agnė Žukauskytė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja.
Taip pat patvirtinti Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai ir programa.
Mūsų tikslas - stiprinti kaimiškas bendruomenes, gerinti gyvenimo kokybę, mažinti skurdą.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.