Kauno miesto savivaldybė

 

Kęstutis Juknis

Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Užtikrinant žmonėms svarbiausius ir būtiniausius dalykus – pajamas, maistą, gyvenamąją vietą. Sieksiu sumažinti mokyklas nebaigusių vaikų skaičių, užtikrinti švietimo, sveikatos, socialines paslaugas. Didelį dėmesį skirsiu naujų darbo vietų kūrimui bei užimtumo didinimui, taip pat efektyviam socialinių išmokų paskirstymui, kad šie pinigai pasiektų būtent tuos, kuriems labiausiai jų reikia. Užtikrinsiu, kiek įmanoma labiau, paslaugų (vanduo, elektra) prieinamumą kiekvienam.. Stengsiuosi didinti konkurencingumą darbo rinkoje, užtikrinant prieinamas sąlygas ir suteikiant galimybes mokytis, tobulinti kvalifikaciją. Turiu omenyje, kad visos mano strategijos bus orientuotos pirmiausia bus į tai, kad būtų užkirstas kelias skurdo atsiradimo aplinkybėms mažinti. Nereikia laukti kol skurdą keliančios aplinkybės taps socialinių rizikų sukeltu padariniu.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Žinoma, kad teko. Aš visada palaikau NVO veiklą, ir manau, kad ji yra naudinga. Šios organizacijos susibūrusios iš savanoriškom paskatom vedinų žmonių, nėra įtakotos valdžios, sprendžia visai visuomenei aktualius klausimus, o tai mano manymu skatina pilietiškumą, kuris be galo svarbus valstybei. Juk Demokratinės valstybės pagrindas - glaudus visuomenės ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, o NVO svarbiausias viešojo sektoriaus partneris įvairiose veiklos srityse.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Manau, kad šiuo atveju kalbant apie savivaldybes, pirmiausia,bendradarbiavimas su NVO labiau yra formalus nei praktinis, tad jei ir traktuojama, kad aktyviai bendradarbiaujama su NVO, iš tiesų jų nuomonė retai kada turi tiesioginį poveikį. Gyventojų dalyvavimas tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus yra labai svarbus, o NVO padeda priartėti prie skirtingų gyventojų interesų, atstovauja juos. Todėl reikėtų sudaryti visas sąlygas NVO tiesiogiai dalyvauti rengiant sprendimų projektus, įvairius susirinkimus, organizuojant apklausas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatinant kitas pilietinės iniciatyvos formas. Jei būčiau išrinktas remčiau ir skatinčiau NVO iniciatyvas, bei įtraukčiau kuo daugiau skirtingų NVO atstovų į savivaldybės viešųjų reikalų tvarkymo procesus.

 

Orinta Leiputė

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Aptariant socialinės politikos ir skurdo mažinimo gaires ir priemones, kaip savivaldos atstovė, pasitelkčiau mokslo, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus.
Keletą priemonių išvardinsiu:
Sudaryti sąlygas visiems vaikams patekti į valstybinius vaikų darželius tėvams patogiose vietose (netoli namų ar darbovietės);
Organizuoti taip vaikų vasaros užimtumą, kad tėvams kas pusvalandį nereikėtų skambinti savo vaikams ir jų tikrinti;
Senjorams, neįgaliesiems - galimybė nemokamai dalyvauti laisvalaikio, švietimo, sveikatinimo programose (ypač tose, kurias finansuoja savivaldybė);
Pradedantiems verslą - lengvatos pirmuosius metus;
Parama smulkiajam verslui;
Naujų darbo vietų kūrimas pritraukiant investicijas, gerinant miesto įvaizdį;
Savivaldybei priklausančių komunalinių paslaugų, vandens ir šilumos tiekimo įmonių pelnas turėtų būti paslaugų kainų mažinimui bei infrastruktūros naujinimui;
ir kitos priemones, kurios yra savivaldos kompetencijos ribose.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Pirmiausiai aš aktyviai dalyvavau kelių nevyriausybinių organizacijų veikloje (nuo 1994 m.), o tik vėliau susidomėjau politine veikla. Dalyvavau tiek vaikų ir jaunimo organizacijos veikloje, tiek ir moterų nevyriausybininkių veikloje. Vertinu kaip didelę ir prasmingą patirtį. Tai mane suformavo kaip asmenybę, visiems jauniems žmonėms rekomenduoju, skatinu savanorystę.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Kauno m. savivaldybėje yra įtraukiami dažniausiai bendruomenių centrai į tam tikrų spendimų priėmimą. Tai nėra blogai, bet manau, kad nevyriausybinės organizacijos, ypač tos, kurios specializuojasi tam tikrose srityse, duotų daugiau naudos. Jų patirtis žymiai didesnė.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Pirmiausiai peržiūrėčiau visas veikiančias organizacijas Kauno mieste. Sukviečiau prie apskrito stalo ir surengčiau diskusijas: apie jų padėtį, problemas, veikimo kryptis, finansavimą ir jau turimą patirtį. Taip pat aptartume savivaldybės funkcijas. Manau, kad šių diskusijų pagalba būtų galima iš naujo įvertinti ir sustiprinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir pagalbą miestui netik skurdo mažinimo, bet ir kitose srityse. Nustatytume įtraukimo į sprendimų priėmimo, vykdymo, kontrolės poreikį ir mechanizmus, atsakomybę. Į šį procesą įtraukčiau ir kitas politines jėgas. Siekčiau, kad sprendimas būtų bendras. Manau, kad NVO yra arčiausiai žmonių ir gerai žino skaudulius, bei būdus kaip juos spręsti. Taip pat laukčiau iniciatyvų ir iš NVO. Dabar savivaldybėje yra "Verslo pusryčiai", siūlyčiau "NVO pusryčius", jeigu pritartų nevyriausybininkai. Tokiu būdu, pvz. kartą mėnesyje, būtų galima aptart aktualijas, vystyti nuolatinį dialogą.

 

Kęstutis Pūkas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas
2.socialinės atskirties ir skurdo mažinimas
3.migracijos mažinimo klausimai
4.naujų darbo vietų kūrimas
5.bedarbystės mažinimas
6.motinos ir vaiko auginimo požiūrio ir veiksmų savivaldoje sprendimas.
7. Sustapdyti savivalią ir biudžeto grobstymą
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?1. tačiau kai kurios NVO savo veikla ir paruoštais projektais dubliuoja viena kitos veiklą, kviečia savo nemažomis lėšomis prisidėti savivaldybes, tačiau įgyvendinus šiuos projektus efektyvumas mažokas
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?neturiu duomenų
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.tapęs meru, vienam iš mero patarėjų, (kurio kompetencija ir kvalifikacija atitiktų minėtai veiklai) būtų pavesta kuruoti darbą su NVO