Jonavos rajono savivaldybė

 

Mindaugas Sinkevičius

LIetuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Konkrečios priemonės numatytos mano atstovaujamos partijos rinkiminėje programoje. Keletas jų:
1) Sieksime Ruklos miestelio kompleksinio atnaujinimo iš esmės keičiant miestelio socialinę situaciją (Rukloje gyvena išskirtinai daug socialiai remtinų asmenų, taip pat socialinės rizikos šeimų, klesti bedarbystė);
2) didinsime finansavimą jaunimo, nevyriausybinių ir socialinių organizacjų veiklai rajone finansuoti. Didžioji dalis jų rūpinasi skurstančiais ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, siekiant ne tik padėti, bet ir integruoti.
3) Remsime kaimiškų vietovių bendruomenių iniciatyvas ir sumanymus (daugelis tokių bendruomenių telkia dėmesį į mažiau galimybių turinčius vaikus, jaunimą, senolius, jų socialinės atskirties mažinimą ir oraus gyvenimo galimybių paiešką).
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Nuo paauglystės esu ir pats ragavęs savanorystės duonos įvairiose organizacijose, todėl nevyriausybinių organizacijų veiklos ir poveikio visuomenei mechanizmas man suprantamas. Žinau, kad tokios organizacijos veikia ne šiaip sau. Savo dabartinėje veikloje taip pat nuolat susiduriu su šiomis organizacijomis, jų veikla, esu nuolatiniame dialoge - organizacijų vadovai kreipiasi į mane vedini įvairių rūpesčių ir džiaugsmų, kartu ieškome galimybių įvairioms iškilusioms problemoms spręsti. Nevyriausybinių organizacijų veiklą visuomet palaikiau ir palaikysiu. Socialinių NVO veiklą remti ir palaikyti būtina - jos užpildo terpę, kur valstybinės socialinės institucijos ne visuomet aprėpia.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Priimant aktualius, su NVO veikla susijusius sprendimus, palaikomas nuolatinis dialogas su organizacijomis. Rengiant tam tikrus strateginius dokumentus, į jų kūrimą įtraukiamos ir pačios organizacijos, įsiklausoma į jų nuomonę bei poreikius. Pvz., Jonavos rajono jaunimo problemų sprendimo planas buvo parengtas drauge su rajono jaunimo organizacijomis po ilgų diskusijų ir debatų darbo grupėse.
Siekiama ir pačių NVO tarpusavio bendradarbiavimo.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.