Kaišiadorių rajono savivaldybė

 

Vytenis Tomkus

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Stengsiuosi pritraukti naujų investicijų, padėti ir palengvinti sąlygas darbo vietas kuriančiam verslui ir tokiu būdu spręsti nedarbo problemą. Daugiau dėmesio skirsime mokymo ir profesinio rengimo kokybei, kad asmenys įgytų geresnį išsilavinimą, geresnę kvalifikaciją ir lengviau susirastų darbą, arba galėtų sukurti savo verslą. Taip pat į socialinių problemų pastebėjimą ir jų sprendimą įtrauksime bendruomenes.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Yra tekę bendradarbiauti su bažnyčios organizacijomis, padėti mamai dirbant organizacijoje Caritas, buvau Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijos ir šiuo metu esu Jaunųjų konservatorių lygos narys. Taip pat teko dirbti kredito unijose, kurios yra kooperatinės bendrovės ir siekia naudą suteikti savo nariams bei padėti bendruomenėms spręsti finansinius poreikius. Savo patirtį vertinu teigiamai.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.NVO taryba įkurta tik dabar prieš rinkimus, nors turėjo būti įkurta žymiai anksčiau. Jaunimo organizacijų apskritojo stalo iki šiol nėra. O daugiausiai rajone veikia krikščioniškosios organizacijos Caritas, Vilties tiltas ir kitos, taip pat Maltos ordinas. Yra socialinių paslaugų centrai, senelių prieglaudos ir vaikų namai, tačiau daugeliui jų trūksta finansavimo, savivaldybės biudžetas naudojamas nelabai racionaliai. Trūksta institucijų tarpusavio bendradarbiavimo, savivaldybės dėmesio, koordinavimo. O svarbiausia yra skirti dėmesio šiai sričiai, siekti didinti rajono biudžeto pajamas ir užtikrinti skaidrų bei racionalų biudžeto lėšų naudojimą, tokiu būdu labiau padedant ir skurstantiems žmonėms.