Klaipėdos rajono savivaldybė

 

Bronius Markauskas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Savivaldybės kompetencijai priklausančių mokesčių mažinimas kaimo teritorijoje kuriamam verslui ir kuriantiems naujas darbo vietas.
Didesnis seniūnijų finansnis savarankiškumas ir jų bei kaimo bendruomenių dalyvavimas priimant sprendimus dėl pašalpų ir kitų socialinių išmokų skyrimo.
Didesnis savivaldybės finansinis prisidėjimas prie VVG strategijos įgyvendinimo toms bendruomenėms, kurios teiks verslo projektus
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Esu VVG "Pajūrio kraštas" valdybos pirmininkas, dvi kadencijas buvau LR Žemės ūkio rūmų pirmininku ir mūsų nariais buvo Lietuvos bendruomenių sąjunga ir kai kurių rajonų VVG pirmininkai. Padarėme daug bendrų darbų.
Esu visos eilės žemdirbiškų organizacijų narys ir vadovas. Puikiai žinau NVO svarbą ir jų problemas
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Visi savivaldybos tarybos sprendimų projektai, kurių tislas mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, bus rengiami kviečiant NVO atstovus.
Bus svarstomos visos NVO iniciatyvos.
Bandysime prie seniūnijų sudaryti tarybas iš NVO ir gyventojų atstovų

 

Andžela Šakinienė

Darbo partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Naujų darbo vietų kūrimas.
Verslo liudijimų - fiksuoto pajamų dydžio mažinimas iki 15 % norintiems vykdyti komercinę-ūkinę veiklą - jaunimui ir mažas pajamas turintiems asmenims.
Aktyviai išnaudoti ES teikiamą paramą regiono plėtrai, inovacijoms, infrostruktūros gerinimui, turizmo skątinimui, kas daugiau pritrauktų finansavimo į rajono biudžetą.
Aktyviau bendradarbiauti su ūkio, švietimo, socialinės ir apsaugos, kultūros ministerijomis dėl projektų, finansavimo, visuomenės švietimo.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Teko, vertinu teigiamai, kiekviena patirtis yra neįkainojama
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Kviesime dalyvauti aktyviai tarybos posėdžiuose, teikti savo pasiūlymus, projektus komitetuose sprendžiant klausimus skurdo mažinimo srityje.