Klaipėdos miesto savivaldybė

Ivanas Romanovas

Darbo partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Jau dvi kadencijas esu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys. Stengiuosi sąžiningai vykdyti man patikėtas pareigas. Jei būsiu išrinktas Klaipėdos meru skirsiu pakankamą dėmesį socialinei politikai ir skurdo mažinimui mieste. Pirma- sieksiu glaudaus savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo. Antra - NVO organizacijų veiklos viešinimas per vietines žiniasklaidos priemones. Trečia - jaunimo ir kitų amžiaus grupių darbo vietų kūrimas, siekiant mažinti socialinę atskirtį. Ketvirta - vasaros ir dienos stovyklų organizavimas vaikams iš socialiai remtinų šeimų; nemokamų renginių organizavimas, siekiant, kad kultūrinis gyvenimas mieste būtų prieinamas platesnei gyventojų grupei.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Kaip tarybos narys ir aktyvus pilietis bendrauju ir bendradarbiauju su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kaskart įgiju nepamainomos patirties. Bendrauju su jaunimo organizacija "Darbas", aktyviai dalyvauju jų organizuojamuose renginiuose, teikiu reikiamą informaciją. Bendradarbiavimas abipusis. Dalyvauju asociacijos " Mano miestas Klaipėda" organizuojamuose debatuose ir kituose jų renginiuose. Dalyvavau Maltos ordino organizuotame žiemos bėgime, Brolių Pranciškonų organizuojamuose bėgimuose. Dalyvauju Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos rengiamose akcijose. Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos rengiamose akcijose. Aktyviai bendradarbiauju su Samariečių draugija. Palaikau glaudų ryšį su organizacija "Miražas" (Afganistano karo dalyviai).
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Mano galva, anketos sudarytojai neturėjo apsiriboti dviem atsakymų variantais TAIP arba NE. Nes negali vienareikšmiai teigti ar NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą. Mieste neseniai įsikūrusi nevyriausybinių organizacijų taryba žengia pirmuosius žingsnius. Tikimės glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo priimant sprendimus ir vykdant juos bendram klaipėdiečių labui.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Negali teigti, kad NVO veikla nėra matoma mieste. Tik tam reikėtų skirti daugiau dėmesio - informacijos sklaida per vietinę žiniasklaidą apie nevyriausybines organizacijas ir jų veiklą mieste, jaunimo įtraukimas į NVO veiklą, gyventojų informavimas ir jų aktyvumo skatinimas.