Kretingos rajono savivaldybė

 

Jurijus Petrovas

Lietuvos Laisvės Sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Naujos darbo vietos:
1.Rajone sudaryti sąlygas atsirasti "šeimos" ūkiams, tam pasitelkiant vietos bendruomenių asociacijas(NVO)
2.Pajungti visas reikiamas tarnybas bei konsultacinius-informacinius centrus tam, kad atgaivinti verslą kaime. Būtina pasinaudoti ES fondų lėšomis.
3.Išnaudoti Kretingos rajono geografinę padėtį visų reikalingų paslaugų, susijusių su turizmu ir rekreacija plėtojimui.
4. Investicijų ir investuojančių įmonių pritraukimas rajono gamybinių įmonių plėtrai .
Teisingų komunalinių ir kitų mokesčių kontrolė rajone.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Esu keleto NVO pirmininkas.
Patirtis gera tuo, jog tapo aišku, kad buvę ir esami valdininkai, ne tik savivaldoje, bet ir seime yra atitolę nuo realybės, nenori arba nesugeba priimti realiai įgyvendinamų sprendimų.
Prioritetu tapo politiniai, o ne gyventojų lūkesčius atitinkantys sprendimai.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Svarbūs sprendimai, kaip ir numatyta įstatyminėje bazėje, turi būti priimami atsiklausus gyventojų - reikia realiai atlikti tikras , o ne formalias apklausas. Pirmas tam žingsnis ir yra vietos ar socialinės srities NVO nuomonė.
Savo srities NVO ,ypač jei turi savo gretose kompetenciją atitinkančių subjektų, sprendimas turi labiau tapti lemiamuoju, o ne patariamuoju veiksniu.