Kalvarijos miesto savivaldybė

 

Valdas Aleknavičius

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Gyventojų užimtumo programų ir NVO socialinių paslaugų, verslų plėtimo pagalba.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Esu dviejų NVO vadovas, dalyvavau steigiant didžiąją dalį NVO savivaldybės teritorijoje. Patirtis neįkainuojama, kadangi visa informacija gaunama iš pirminio šaltinio. Dirbant meru, toliau bendradarbiaujame įvairiose srityse.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Kartu su NVO buvo sprendžiamas gyvenimo kokybės gerinimo klausimas ( kiaulių fermų sukeliami nemalonūs kvapai). Rezultatas teigiamas. NVO nuolat kviečiamos į detaliųjų , specialiųjų planų svarstymus. Teikia siūlymus jiems aktualiais klausimais.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.