Šakių rajono savivaldybė

 

Bernardinas Petras Vainius

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Būnant meru visoms NVO skirsiu daugiau moralinio ir materialinio dėmesio.Ypatingai skatinsiu tai daryti bendruomenes,nes jose šie žmonės gyvena.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Visą savo gyvenimą esu aktyvus visuomenininkas, tad tenka daug bendrauti su įvairiais žmonėmis, šeimomis. Būnant bendruomenės pirmininku skatinu bendruomenės narius teikti įvairiapusią pagalbą skurstančioms šeimoms, tą darau ir pats. Mano manymu tai pilietiška ir krikščioniška.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Rajone daug įvairių labdaros ir NVO organizacijų, jos visos daugiau mažiau dirba skurdo mažinime, pav., VŠį "Šakių vaišnavų namai"- teikia nemokamą maitinimo paslaugą, dveji parapijiniai globos namai taip pat skurstančius maitina nemokamai, šešeri vaikų dienos centrai, vaikus maitina ir globoja dienos metu nemokamai, devynios neįgaliųjų NVO skurstantiems teikia nemokamas skalbimo ir maudymosi paslaugas bei kitos NVO kurios teikia įvairias paslaugas.Visas šias organizacijas apjungia ir koordinuoja jų darbą - koordinacinė taryba, kuri teikia pasiūlymus, sprendimus Tarybos nariams svarstymui.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Pavesiu atlikti dar gilesnę visų NVO ir labdaros organizacijų veiklos analizę,didinsiu šių organizacijų vadovų kompetenciją, kad vadovai siųlytų ir rengtųTarybai reikiamus sprendimų projektus, skatinsiu kuo aktyviau dalyvauti projektinėje veikloje, siųlysiu Tarybai remti visus tikslinius projektus finansiškai.