Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Edmundas Žalys

Darbo partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Kursiu darbo vietas. Iš 13 mano rinkiminės programos punktų 9 punktai yra tiesiogiai susiėję su naujų darbo vietų kūrimu:
1. Iki kadencijos pabaigos įsteigti Kybartų savivaldybę. Naujoje savivaldybėje turės rastis visa infrastruktūra su naujomis darbo vietomis.
2.Steigti Vilkaviškyje ir Kybartuose organizacijas, rengiančias projektus paramai iš ES fondų gauti.
3.Skatinti fizinius asmenis, kad kurtų ir įgyvendintų kultūrinius projektus, stiprinančius gyventojų bendradarbiavimą ir kūrybinę raišką.
4.Skatinti ir remti privačių mokyklų, kultūros įstaigų,darželių steigimą.
6.Pilviškių gyventojų patogumui įrengti bankomatą. Kybartuose įsteigti pinigų keityklą.
8.Skatinti smulkiuosius ūkininkus burtis į kooperatyvus.
9.Prioritetu laikyti požeminio geoterminio vandens panaudojimą.
10.Įsteigti VŠĮ nuo1990m.Vilkaviškio mieste pradėtai sporto salei etapais statyti ir eksploatuoti.
11. Kybartų pataisos namų nuteistiesiems su Norvegijos fondų pagalba įsteigti Pusiaukelės namus, čia jiems suteikti būstą ir darbą.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Esu Vilkaviškio Rotary klubo narys. Tenka dalyvauti labdaringoje veikloje su kitomis NVO.
Dirbant įmonių , akcinių bendrovių direktoriumi teko bendradarbiauti su profsąjungomis.
Dirbant įkalinimo įstaigos vadovu teko bendradarbiauti su įvairių bažnyčių, pagalbos nuteistiesiems organizacijų atstovais. Visada rasdavome bendrų interesų.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Tik kadencijos pabaigoje rajono valdantieji įsteigė koordinacinę taryba, kuri turėjo du posėdžius, administracija skyrė 30 t.litų.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Aktyvinsiu koordinacinės tarybos darbą.