Kupiškio rajono savivaldybė

 

Dainius Bardauskas

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1. Savivaldybes socialinių paslaugų skyriaus, socialinių paslaugų centro seniunijų socialinių darbuotojų kompetencijos įvertinimas, veiklos optimizavimas
2. Racionalus lėšų skirtų viešųjų darbų programoms naudojimas
3. Investuotojų paieška , palankių sąlygų investicijoms sudarymas , verslumo ,šeimos ūkių kūrimo skatinimas ir rėmimas
4. Plėsti socialinių paslaugų tinklą ,stiprinant lankomosios priežiūros tinklą rajone
5. Įgyvendinsiu programą, kad žmogui ,turinčiam judejimo negalią nebūtų kliučių patekti į valstybines , savivaldybines įstaigas šaligatviai ,gatvės būtų pritaikytos tokių žmonių judėjimui
6. Įkurti dienos centrą žmonėms turintiems proto ar psichinę negalią
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Teko bendradarbiauti , yra kur tobulėti ir man ir NVO
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.1.Savanorystės skatinimas
2.NVO Tarybos veiklos efektyvinimas
3.Vietos bendruomenių ir NVO veiklų kooperavimas , koordinavimas

 

Jonas Jarutis

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Viena iš pagrindinių skurdo priežasčių mūsų rajone - didelis nedarbas. Kaip ir anksčiau, sieksime pritraukti naujų investuotojų į rajoną (šiuo metu esame pradėję bendradarbiavimą su žuvininkystės įmone ir baldininkais, kurie jau pradėjo projektavimo darbus ir poros metų bėgyje kupiškėnams galės pasiūlyti nemažai naujų darbo vietų). Mūsų planuose prielaidų kūrimas šeimos verslui, sąlygų gerinimas smulkiesiems ir jauniesiems verslininkams: formuojami nauji žemės sklypai, taikomos mokestinės lengvatos (iki 5 metų atleidimas nuo žemės ar nuomos mokesčio) ir kt.
Taip pat mūsų planuose - socialinio būsto plėtra, tolesnis Trečiojo amžiaus universiteto veiklos rėmimas, neįgaliųjų integracija į visuomenę - aplinkos, infrastruktūros pritaikymas.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Bendravimas su NVO vyksta nuolat. Ši patirtis tik teigiama.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Nemažai bendraujame su Trečiojo amžiaus universitetu, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga, jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir kt. NVO dalyvauja Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų rengime, vietos bendruomenių veikoje, teikia pasiūlymus Tarybai įvairių sričių klausimams spręsti, kad gyvenimas Kupiškio mieste ir rajone jiems ir mums visiems taptų patogesnis ir saugesnis, dalyvauja visuomenės apklausose.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.