Panevėžio miesto savivaldybė

 

Zita Kukuraitienė

Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Panevėžyje būtina plėsti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas, plėsti kompleksinę pagalbą globėjų šeimoms, šeimoms, patiriančioms sunkumus. Inicijuočiau keisti Tarybos sprendimą dėl globėjų išmokų suvienodijimo, t.y. įteisinčiu, kad išmoka priklausytų ir globėjams, susietiems artimais ryšiais.
Mieste būtina maitinimo organizavimo paslauga, gal galvočiau apie matinimas "ant ratų". Taip organizavus pirmiausia būtų galima pamaitinti socialinės rizikos vaikus, senyvo amžiaus žmones ir kt.
Mieste iki šiol neįsteigtas dienos centras suaugusiems socialinės rizikos asmenims, nėra suformuotos mobilios krizių įveikimo komandos.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Pirmiausia, būtina skatinti jų platesnę veiklą, rengti apskritus stalus, diskusijas, aktyvinti. Būtinai įsteigčiau mero patarėjo socialiniams klausimams pareigybę, kuris koordinuotų veiklą. Šiuo metu trūksta elementaraus bendravimo su NVO ir, žinoma, pasitikėjimo, išsikeltų bendrų tikslų ir priemonių, kaip tų tikslų pasieti. Kol kas skurdo mažinimas grįstas tik kalbomis.

 

Gema Umbrasienė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Skatinant žmonių verslumą - mažinsime verslo liudijimų kainas, mokesčių lengvatomis ir specialiomis priemonėmis skatinsime verslininkus, kuriančius gerai apmokamas darbo vietas. Specialia išmokų sistema skatinsime įstaigų vadovų, pasiekusių ir viršijusį pensijinį amžių, kaitą. Skatinsime NVO dalyvavimą socialinės paramos ir pagalbos teikime.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip, yra tekę ir kurti, ir veikti jose, ir bendradarbiauti su jomis. Patirtis gera, NVO nuveikia daug gerų darbų, kuriems valstybei ,,nebeužtenka rankų'' , tačiau joms reikia padėti : suteikiant galimybę teikti socialines paslaugas kartu su soc. įstaigomis, finansuojant bent jų veiklos pradžią, suteikiant patalpas, kurių nenaudojamų yra kiekvienoje savivaldybėje.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Suteikiant galimybę teikti socialines paslaugas kartu su soc. įstaigomis, finansuojant bent jų veiklos pradžią, suteikiant patalpas, kurių nenaudojamų yra kiekvienoje savivaldybėje. Svarstome NVO centro (inkubatoriaus) su reikalinga orgtechnika, salėmis, apsauga, kt. įkūrimo galimybę.