Rokiškio rajono savivaldybė

 

Antanas Vagonis

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1.Socialinio būsto statybų tinklo plėtra;
2.Socialiniame būste gyvenančių žmonių taisyklių peržiūra;
3. Palūkanų kompensavimas, savo būsto įsigijimui;
4. Finansinė pagalba darbdaviams steigiant darbo vieta;
5. Savanorystės skatinimo programa.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip. Ilgą laiką buvau Ateitininkų organizacijos globėjas, Rotary klubo narys. Šeimos centro vadovas, prie Šv.Mato parapijos. "Deimanto" klubo narys.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Manau, NVO ir savivalda turėtų būti partneriai. Ne spontaniški susitikimai su NVO nariais, o bendravimo programa-planas. Kiekviena pusė turi iškelti savo bendravimo tikslus ir surasti kompromisą.
Kol valdžios vyrai nesupras, kad NVO yra neabejingas mūsų visuomenės veidrodis, tol mes merdėsime ir bandysime pateisinti savo neveiklumą.