Biržų rajono savivaldybė

 

Skirmantė Griciūnienė

LIetuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Būdama mere stegsiuosi, kad ir toliau būtų teikiama savivaldybės pagalba, ne tik per programas, projektus, bet ir bendradarbiavimu, didesniu atstovų įtraukimu į savivaldybės komisijas, komitetus.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip. Teko. Būdama Biržų rajono savivaldybės tarybos narė esu ir Jaunimo tarybos narė. Teko bendrauti su keleta NVO ...Neįgaliųjų organizacija, ,,Regilda", PŽA. Dalyvavau ruošiant Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2015–2018 planą. Patirtis didelė, nes susipažįsti su problemomis, ieškai jų sprendimo būdų.Stengiesi padėti.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Aktyviausiai įsitraukia tik neigaliųjų organizacijos vadovė. Ji dalyvauja saugaus eismo komisijoje, būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijoje. Jaunimas yra užmirštas, tad jų nekviečia. Jie nedalyvauja tokiuose svarbiuose savivaldybės darbuose- posedžiuose, kaip biudžeto svarstymas, socialinių būstų, verslo ir t.t.Tai aktualu jau dirbančiam jaunimui ar darbo neturinčiam.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Būtina bendradarbiauti. Būtina NVO atstovus įtraukti į bendrą darbą. (T.y komisijos, komitetai) Turi būti didesnis finansavimas ne tik senjorams, bet ir jaunimui.( įvairios programos,dalyvavimas projektuose )

 

Viktoras Rinkevičius

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Pirmiausia stengsiuos sudaryti palankias sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ir gyventojų pajamų didinimui, kiek tai yra savivaldybės kompetencijoje. Taip pat sudaryti palankiausias sąlygas socialinių, švietimo paslaugų prieinamumui. Įtraukti į šią veiklą kuo daugiau vietos bendruomenių, kartu su jomis spręsti konkrečios teritorijos gyventojų problemas.Stengsiuosi sudaryti patrauklias gyvenimo sąlygas rajone, kad sumažinti žmonių emigraciją.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip teko. Nevyriausybinės organizacijos gali ir turi būti įtakinga jėga, kuri ne tik kontroliuoja valdžios veiksmus, bet ir padeda spręsti rajono problemas. Teko daug prisidėti prie kaimo bendruomenių kūrimo rajone ir visoje Lietuvoje, teikti joms metodinę ir materialinę paramą.Taip pat nemažai teko bendrauti su neįgaliųjų ir kitomis organizacijomis. Glaudus bendravimas su nevyriausybinėmis organizacijomis man teikia moralinį pasitenkinimą, taip pat suteikia daug informacijos apie visas gyvenimo realijas ir gaunu daug patarimų ir idėjų, kaip spręsti vienus ar kitus klausimus, išgirsti apie opiausias žmonių problemas.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?VŠĮ labdaros ir paramos fondas "Vilties šviesa" pasiūlė savivaldybei parengti tarybos sprendimą dėl vaikų dienos centro finansavimo. Kaimo bendruomenės aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl daugiafunkcinių centrų steigimo.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Jei būsiu išrinktas meru stengsiuos daugiau lėšų skirti nevyriausybinių organizacijų veiklai, aprūpinti jas patalpomis.Ruošiant sprendimų projektus, prieš juos priimant inicijuosiu supažindinimą projektų su suinteresuotomis NVO ir jų motyvuotų pasiūlymų ir pageidavimų įtraukimą į sprendimus.Stengsiuos dažniau susitikti su NVO atstovais, kartu aptarti svarbiausias rajono problemas ir kartu ieškoti optimaliausių sprendimo būdų.