Pakruojo rajono savivaldybė

 

Asta Jasiūnienė

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Didžiuojamės turėdami visas reikalingas paslaugas suteikiantį socialinių įstaigų tinklą, todėl plėsime nestacionarių socialinių paslaugų teikimą rajone, tam pritaikydami ir pagerindami esamą socialinių įstaigų infrastuktūrą. Ir toliau padėsime skurdžiausiai gyvenantiems rajono žmonėms išgyventi vykdydami viešųjų darbų programą,remsime paramos maisto produktais programą. Esame tikslinė teritorija, todėl ES lėšas investuosime kryptingai-tvarkydami infrastruktūrą, sudarysime geresnes sąlygas rajono verslininkams verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui. Kartu su socialiniais partneriais sieksime, kad pašalpos gavėjai taptų užsidirbančiais pragyvenimui oriais rajono piliečiais.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip, mes bendradarbiaujame su NVO, laikome organizacijas savivaldybės partneriais, pasitikime jomis, remiame jų veiklą (finansiškai taip pat). Džiaugiuosi aktyviais žmonėmis, ypač organizacijų lyderiais, kurie suburia aplink save žmones. Šių aktyvių mūsų rajono gyventojų iniciatyvumo dėka mes galime džiaugtis ir gražiais renginiais, ir sutvarkytomis erdvėmis ir laimingesne bendruomene.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Į savivaldybės sudaromas komisijas įtraukiami NVO atstovai, NVO atstovai dalyvauja Soc.paramos skirstymo komisijų darbe. Yra sudaryta Pakruojo savivaldybės NVO taryba, kuri teikia siūlymus geresniam bendradarbiaviumi pasiekti.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.

 

Erika Kižienė

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Galimybių užsidirbti ieškojimas ir verslumo skatinimas;
Savanorystės ir labdaros tinklo vysimas;
Socialinių būsto problemos sprendimas;
Socialinių paslaugų sektoriaus vystymas.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Tekę nedaug.
Savo asmenine iniciatyva ir su TS-LKD Pakruojo skyriumi drauge vykdome projektus rajono pensionatuose, globos namuose, vaikų globos namuose. Tai tęstiniai priojektai ir ateityje nežadame (taip pat ir savo asmeninių iniciatyvų nežadu) atsisakyti.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Manau, kad nepakankamai įtraukiamos.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Sudarysiu sąlygas savanoryste ir labdara paremtų NVO veiklos tinklų vystymui rajone;
Skatinsiu verslininkus ir piliečius filantropus.
Remsiu mokymosi įstaigose informacijos apie NVO sklaidą.

 

Gintaras Šurna

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Gyventojų verslumo skatinimas. Švietimas, verslo aplinkos gerinimas, verslo liudijimų kainų sumažinimas, nenaudojamų patalpų perdavimas panaudos teise.
Savivaldybės ir darbo biržos bendradarbiavimas. Įdarbinimo subsidijavimas, konsultavimas, kvalifikacijos kėlimas.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Daugiau teko bendrauti su bendruomenėmis. Bendruomenių aktyvumas priklauso nuo lyderio. Aktyvių bendruomenių pirmininkai dažnai dalyvauja įvairioje visuomeninėje veikloje.Taip įgyja organizacinių gebėjimų, kuriuos panaudoja bendruomenės veikloje.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Formaliai NVO lyg ir dalyvauja sprendimų priėmime. Ypač, jei aktyvus bendruomenės pirmininkas. Mažiau aktyvios bendruomenės yra atstumtos nuo spendimų priėmimo,
Tiek atsakingi už NVO veiklą asmenys, tiek rajono valdžios atstovai privalo nuolat lankytis šios organizacijose. Būtinas atgalinis ryšys.
Tapęs meru,išanalizavęs ir įvertinęs NVO veiklą, siūlyčiau steigti visuomeninę tarybą, kurią sudarytų įvairūs visuomenės atstovai - bendruomenių, verslo, švietimo, jaunimo, senjorų, Taryba turėtų patariamąjį balsą visais rajono aktualiais klausimais.