Radviliškio rajono savivaldybė

 

Antanas Čepononis

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Tikrai taip. Pati skurdo sąvoka suprantama skirtingai. Dirbantis žmogus ir gaunantis minimalų atlygį sunkiai pragyvena, nes šeimoje gali būti ligonių, negalinčių dirbti ir kt. Tačiau kitas gyvenantis vienas, kartais ir iš mažos algos sugeba normaliai tvarkyti savo pragyvenimo išlaidas. Tačiau, manau, kad pagrindinė skurdo ir socialinės atskirties priežastis yra nedarbas. Todėl manau, kad mano pareiga bus naujų darbo vietų steigimas. Kaip tai gali atrodyti? Man dirbant meru 2007-2011 metais buvo rasta investuotojų ir Radviliškio rajone atsirado per 120 naujų darbo vietų. Suradome investuotojus, kurie pastatė medienos perdirbimo gamyklą ir sukūrė per 80 naujų darbo vietų. Pasisekė įtikinti ir įrodyti, kad socialiniais klausimais visai sistemai teikti informaciją Lietuvoje, Radviliškio rajonas yra pajėgus. Taip buvo sukurta per 40 naujų darbo vietų. Bet tai jau buvo. Manau kad yra reali galimybė atgaivinti derybas dėl baldų gamyklos pastatymo Radviliškio mieste. To galiu tikėtis po praeitą savaitę įvykusio paskutinio susitikimo su galimais investuotojais. Pastačius baldų gamyklą atsirastų apie 60 naujų darbo vietų. Visa tai vyksta mieste. Puikiai žinome, kad tarp miesto ir kaimo jau yra socialiniai skirtumai. Maniau ir manau, kad pagrindinė aktyvaus kaimo vystymosi grandis yra kaimo bendruomenė. Todėl ir naujasis VVG programavimo dokumentas bei gairės tai numato. Mano, kaip rajono vadovo, tikslas su kiekviena kaimo bendruomene tai detaliai aptarti (kas dabar ir daroma) galimas darbo kryptis ir veiklos planus, kad gauti ir panaudoti piniginiai fondai nebūtų „pravalgyti“, bet sukurtų pridedamą vertę bei darbo vietas. Idėjų ir galimybių tikrai yra. Reikia dirbti.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Teko ne tik bendradarbiauti bet ir dirbti. Nesuprasčiau savo darbo be aktyvaus ir tiesioginio ryšio palaikymo, bendrų pasitarimų ir problemų sprendimo kartu.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Aišku tobulėjimui ribų negali būti.Tačiau pastovus bedradarbiavimas jau yra.Tai tikrai smagu kada reikia pasitarti ir priimti darbo kryptis jaunimo srityje ar su kaimo bendruomenėmis.Visada maniau ir manau kad tik tos teritorijos gyventojai ar atskiros organizacijos dalyviai puikiausiai žino savo problemas,todėl su jais ir reikia tartis.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.