Jurbarko rajono savivaldybė

 

Ričardas Juška

Lietuvos liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Socialinių paslaugų institucijų darbo efektyvumo didinimas.
Socialinių paslaugų ir neįgaliųjų poreikių tenkinimas.
Socialinės Infrastruktūros plėtra.
Investicijų pritraukimas.
Bedarbystės mažinimas kuriant darbo vietas.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Savivaldybė aktyviai dalyvauja NVO veikloje. Patirtį vertinu kaip privalumą.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Visoms NVO sudaromos galimybės dalyvauti ne tik sprendimų priėmime individualiai, bet ir per asocijuotas struktūras. Labai daug priklauso nuo pačių organizacijų aktyvumo. Dalyvaujančias projektinėje veikloje remia savivaldybė.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Rajono strateginis plėtros planas iki 2026 metų paruoštas ir patvirtintas. Rengime dalyvavo NVO atstovai, kurie geriausiai žino savo poreikius. Plano įgyvendinimas privalomas kiekvienam, kuris taps rajono meru. Įgyvendinus plėtros planą bus maksimaliai patenkint lūkesčiai. Įtraukimas į sprendimų priėmimą -nuoseklaus darbo tęstinumas.