Šilalės rajono savivaldybė

 

Teresė Jankauskienė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sajunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Mano galva reikia kuo daugiau kalbėtis su tais socialiai pažeidžiamais žmonėmis, motyvuoti juos veiklai ir bendram veikimui kartu. Su psichologu ir vietos bendruomene padėti patiems keisti esamą situaciją.Ieškoti įvairių sprendimo būdų pritaikant kiekvienam asmeniškai.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?NVO veikloje aktyviai dirbu nuo 2004 m. Šią patirtį vertinu pozityviai ir manau, kad per visuomenines organizacijas, savanorystę šioje srityje galima daug nuveikti.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?NVO yra nušalintos nuo šios veiklos.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Jei tapsiu mere tai visos savivaldybės visuomenę sieksiu įtraukti į sprendimų rengimo ir priėmimo procesą. Taip pat per visuomenės informavimo priemones, per bendruomenes, seniūnijas bandysime tiesiogiai bendrauti su visuomene visais jai rūpimais klausimais. Šilalės rajono gyventojų problemos bus mano vienas iš veiklos prioritetų.

 

Valdemaras Jasevičius

Lietuvos laisvės sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1. Sieksiu į pašalpų davimo komisijas įtraukti Nevyriausybinių organizacijų atstovus (NVO), sprendžiant kam bus skiriamos pašalpos.
2. Kursiu ar tobulinsiu esamas socialinės apsaugos programas, kad neturintys nakvynės, drabužių ar maisto būtų aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis.
3. Sieksiu vykdyti profesinį mokymą jaunimui iš nepasiturinčių šeimų, neįgaliesiems ir kt. norintiems.
4. Įgyvendinsiu ankstesnį savo siūlymą įdarbinti neįgaliuosius asmenis stebėti vaizdo kameromis fiksuojamus pažeidimus.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip yra tekę. Įsisteigusių nevyriausybinių organizacijų yra nemažai, tačiau jų vykdoma veikla yra skirtinga, išskirti kažką konkretaus negalėčiau.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Tapęs meru išsiaiškinčiau ar mūsų rajone veikiančios NVO yra aktyvios ir norinčios dalyvauti savivaldos veikloje. Savivaldybės tinklalapyje sukurčiau sritį NVO, bendruomenių ir kt. aktyvių gyventojų prašymai ir pasiūlymai skurdo, korupcijos mažinimo srityje. Kiekvienas NVO ar kitų gyv. pasiūlymas būtų aprašytas tinklalapyje, rengčiau susitikimus ir priimtumėme bendrą sprendimą.