Mažeikių rajono savivaldybė

 

Lina Rimkienė

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Manau, kad pati didžiausia blogybė - moralinis skurdas. Kiniečių patarlė sako - jei nori pamaitinti žmogų, duok jam žuvį, jei nori, kad jis būtų sotus visą gyvenimą - išmokink jį žvejoti. Esu teisninkė, įkūrusi Mažeikių vartotojų asociaciją. Savo veikloje dažnai susiduriu su socialinės atskirties asmenimis, todęl tvirtai galiu pasakyti, kad dažnai į skurdą juos stumia socialinių įgudžių stygius. Švietimas ir tamprus bendradarbiavimas su nevyriausybininkais yra didelė dalis darbo socialinei atskirčiai mažinti.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Esu įkūrusi Mažeikių vartotojų asociaciją, esame laimėję rezonansinę bylą prieš nesąžiningą suskystintų naftos dujų tiekėją. Keliame šilumos kainų problemas, esame perdavę dujų tiekėjo ir savivaldybės sutartį, pažeidžiančią viešą interesą Generalinei prokuratūrai. Veikiu visuomeniniais pagrindais.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Pastebiu, kad Mažeikiuose NVO yra įrankis politiniams tikslams pasiekti. Praktiškai nevykdoma arba nepakankama veikla, pasireiškia tik rinkimų kontekste.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Švietimas ir tamprus bendradarbiavimas su nevyriausybininkais yra didelė dalis darbo socialinei atskirčiai mažinti. Nevyriausybinės organizacijos gali ir turi prisidėti prie socialinių įgūgžių ugdymo, socialinių poreikių tenkinimo.

 

Antanas Tenys

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Svarbiausias būdas – nedarbo mažinimas. Savo programoje esu numatęs asmeniškai kontroliuoti įkūrimą pramoninio parko, kuriame įsisteigs kelios įmonės ir bus sukurta virš tūkstančio naujų darbo vietų.
Kita priemonė – smulkaus verslo rėmimas, mokesčio už verslo liudijimus mažinimas. Tai buvo daroma, bus daroma ir toliau. Trečia priemonė – siekti, kad socialines išmokas gautų tie, kuriems labiausiai reikia, dar didesnis dėmesys bus skiriamas socialiai remtinoms šeimoms bei asmenims. Taip pat, jeigu bus galimybė, pasisakysiu už tolimesnį minimalaus atlyginimo bei minimalios pensijos didinimą.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Pažįstu beveik visus NVO veikiančių rajone vadovus, esame ne kartą susitikę. Mūsų rinkiminėje programoje yra numatytas dar glaudesnis savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su NVO.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Socialdemokratų partijos rajoninėje rinkimų programoje numatyta: „Aktualiausi tarybos sprendimų projektai bus teikiami visuomenės svarstymui, skelbiami spaudoje, internete, organizuojamos gyventojų apklausos, reaguojama į jų pasiūlymus, prašymus, skundus, sprendimai priimami atsižvelgus į išsakytus motyvuotus vertinimus bei pasiūlymus. Derinsime sprendimų projektus su asocijuotomis struktūromis, bendruomenėmis, atstovus įtrauksime į darbo grupes, kai jose sprendžiami joms aktualūs klausimai.“ Kadangi mane į merus iškėlė ši partija, jei būsiu išrinktas, įgyvendinsiu programines nuostatas.