Telšių rajono savivaldybė

 

Vytautas Kleiva

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Administruosime Europos pagalbos labiausiai skurstantiems gyventojams skyrimą Telšių rajone.
Kasmet skirsime lėšų socialiniams projektams įgyvendinti.
Kasmet skirsime dalį lėšų nemokamam maitinimui „Carito“ valgykloje.
Kasmet dalyvausime labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ organizuojamose akcijose Telšių mieste.
2 kartus per metus organizuosime gerumo akcijas Telšių rajono gyventojams.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Nuolat bendradarbiauju su Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, Telšių vyskupijos Caritu, neįgaliųjų draugijomis ir kt. Puikiai vertinu šią patirtį. Bendradarbiavimas su NVO padeda spręsti begalę problemų: tiek užimtumo, tiek įvairių socialinių problemų, tiek apskritai visuomenės formavimo, pilietinio aktyvumo ir kitas.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?NVO atstovai dalyvauja įvairiose komisijose, kurios sprendžia socialines problemas. Taip pat Telšiuose veikia NVO taryba, kuri koordinuoja kokybišką NVO veiklą, inicijuoja ir teikia konkrečius pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės Tarybai, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms.
Šiuo metu yra kuriama neįgaliųjų reikalų taryba, kuri spręs neįgaliųjų klausimus Telšių rajone (aplinkos pritaikymas, integracija ir pan.)
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.

 

Jolanta Rupeikienė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1. Ilgalaikiams bedarbiams įsidarbinus skirti 6 mėnesius pusę buvusios socialinės pašalpos, kad išėjimas į darbo rinką būtų labiau motyvuotas ir skatintų pradėti dirbti, be to tai papildoma injekcija žmonėms atsigauti finansiškai po ilgo nedarbo.
2. Kurti naujas darbo vietas
3. Skatinsiu žmones investuoti į save, t.y. adabtuotis darbo rinkoje, papildomai mokantis, keliant kvalifikaciją.
4.Tobulinti vedamų konsultavimo priemonių, Darbo klubo užsiėmimus, išsamiau bedarbius supažindinant su darbo paieškos būdais, pasiruošimu pokalbiui su darbdaviu.
5.Rengti išvažiuojamasias darbo muges įmonėse, įstaigose ir organizacjose, suteikiant ieškantiems darbo asmenims galimybę būsimoje darbo vietoje susipažinti su darbo specifika, darbo ir poilsio sąlygomis bei kitomis socialinėmis garantijomis.
6. Valstybinis, NVO ir privatus sektorius turi glaudžiai bendradarbiauti.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Esu Telšių moterų "Lions" klubo viceprezidentė, aktyviai dalyvauju labdaringoje veikloje. Padedam sergantiems, neįgaliems, sunkumų turintiems žmonėms.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Tapusi mere, kviesiu NVO teikti konkrečius pasiūlymus, rinkti duomenis apie konkrečius žmones, kuriems reikia pagalbos. Mano asmeninė patirtis "Lions" klube rodo apie nesusikalbėjimą tarp valstybinių institucijų. Ne kartą prašėme informacijos iš socialinių darbuotojų apie skurstančias ir vargstančias šeimas, tačiau jos taip ir negavome. Manau, kad valstybinis ir privatus sektorius gali labai sėkmingai dirbti kartu. Mano patirtis rodo, kad tiek verslininkai, tiek pensininkai, tiek dirbantys žmonės noriai skiria pinigus konkrečioms situacijoms, nelaimėms spręsti. Todėl labai svarbu skaidri veikla ir viešos ataskaitos apie lėšų panaudojimą.

 

Mantas Serva

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Sieksime skaidriai panaudoti rajono biudžeto lėšas. Pritrauksime naujų investuotojų bei skatinsim verslo vystymą. Kiek įmanoma peržiūrėsime ir sukontroliuosime pašalpas gaunančius asmenis, kad būtų lėšos būtų panaudojamos tikrai tiems kuriems reikia.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip, yra tekę. Šitą patirtį vertinu teigiamai ir ateityje norėsiu tęsti bendradarbiavimą.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Žinau, kad norinčios organizacijos visada gali kreipti į tarybos narius ar į komitetų atstovus. Dažniausiai problemos pagal galimybes yra sprendžiamos ir gvildenamos.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.