Anykščių rajono savivaldybė

Antanas Baura

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Pagrinde ,priemonėmis numatytomis LR Seimo ,LRV bei kitais teisės aktais ir apsprendžiančiais piniginių lėšų eilutes saivaldybių biudžetuose.Kitas svarbus momentas yra tai, kiek lėšų numatoma skirti sav. biudžetuose NVO veiklai,šiai pozicijai aš skirčiau bene didžiausią dėmesį.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip,kadangi ir ankstesnė darbinė veikla buvo susijusi,o ir dabar dirbu Mero patarėju.Patirtį vertinu teigiamai.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Visų pirma esant nuolatiniam ryšiui tarp savivaldybės administracijos padalinių ir NVO mes.t.y.savivaldybė žinome NVO situaciją,jų galimybes , poreikius.Metų pradžioje tokių organizacijų buvo 12.Kadangi joms vadovauja lyderiai,pagrinde jų inciatyva papidoma parama gaunama tiek iš Lietuvos piliečių bei juridinių asmenų ,tiek iš užsienio.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.

Sigutis Obelevičius

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Pritraukiant ir sukuriant palankias sąlygas verslui
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip. Normaliai
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Problema yra organizacijų suaktyvinimas, nes įvairiuose viešuose svarstymuose paprastai dalyvaujama tik tada, jeigu "užminama ant kojos", kai liečia pačią organizaciją. Išskyrus vaikų užimtumo centrą.
Aktyvesnės neįgaliųjų, moterų d-jos.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Bus kuriamas miesto bendruomenių centras

 

Alfrydas Savickas

Darbo partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Įvairiomis priemonėmis.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip. Gerai.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Yra kelios organizacijos.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.

 

Kęstutis Tubis

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1. Skatinti socialinės paramos srityje veikiančias NVO įgyvendinti kuo daugiau projektų, susijusių su socialinės politikos ir skurdo mažinimo veikla.
2. Reikalui esant, padėti šioms organizacijoms rašyti projektus, pasitelkiant specialistus.
3. Įtraukti kuo daugiau kaimo bendruomenių į veiklą šioje srityje, juk kaime ypač didelė socialinė atskirtis, daugiausia socialinės rizikos šeimų, o kaimynai geriausiai mato ir žino, kam pagalba labiausiai reikalinga.
4. Skatinti Maisto banko veiklą rajone, padėti organizuoti įvairias akcijas.
5. Pasitelkti visuomenės informavimo priemones – internetą, spaudą, radiją.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip.
Dalyvauju Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo veikloje,
Pasaulio anykštėnų bendrijos veikloje.
Tai nėra tiesiogiai susiję su socialinės pagalbos veiklos sritimi, šios organizacijos vykdo veiklą kultūros ir pilietinės visuomenės ugdymo sferoje, tačiau patirtis yra labai įdomi ir naudinga.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Nors Anykščių rajone yra 13 NVO, veikiančių socialinės paramos srityje, bet jų veikla yra nepakankamai skatinama.
NVO veikloje matau didžiulį potencialą šioje srityje, todėl visapusiškai sieksiu įtraukti šias organizacijas į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą. Nuolat kviesiu jų atstovus dalyvauti, rengiant norminius aktus socialiniais klausimais, skatinsiu aktyvią šių organizacijų veiklą.

 

Dainius Žiogelis

LIetuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1.Investicijų pritraukimu ir naujų darbo vietų atsiradimu.
2.Viešųjų darbų programos kuo didesniu rėmimu ir kuo tolygesniu darbų paskirstymu rajono teritorijoje, įtraukiant kuo daugiau atokių kaimų gyventojų (bedarbių) į darbų programas.
3.Jaunų ir vyresnio amžiaus (prieš pensijinio) gyventojų įdarbinimo (įskaitant mokymo ir perkvalifikavimo) programų įgyvendinimu.
4.Socialinės rupybos programų išplėtimu ir pritaikymu atskiroms gyventojų poreikių grupėms.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Yra tekę daug su "Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru", "Maisto banku", "Caritas" ir t.t. Organizacijų veikla turi tik plėstis. Savivalda visomis išgaliomis turi šias veiklas skatinti, remti finansiškai.
Svarbu atsirinki konkrečioje savivaldybėje prioritetus ir tendencingai dirbti teisinga linkme.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Taip
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Veikiančias organizacijas yra stengiamasi įtraukti į sprendimų priėmimo ir vykdymo veiklas, bet pačioms organozacijoms ir savivaldai dar trūksta norų ir sugebėjimų šiose veiklose dalyvauti ir priimti pačius naudingiausius sprendimus.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Visumoje, organizacijų ratas turi plėstis, kuo daugiau gyventojų dalyvaus visuomeninėje veikloje, tuo visiems bus geriau.
Reikia pritraukti ir skatinti kuo įvairesnių organozacijų kūrimąsi ar resbublikinių ar tarptautinių organizacijų veiklą rajone.