Šalčininkų rajono savivaldybė

 

Darius Skusevičius

Lietuvos socialdemokratų partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1) Efektyvesnis darbas seniūnijose identifikuojant realius socialinės paramos gavėjus ir skurdo židinius, paramos skyrimo efektyvumo didinimas;
2) Glaudesnis bendradarbiavimas su NVO (nacionalinėmis ir vietinėmis) - per finansavimo instrumentus, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, nacionalinių NVO "atvedimą" į Šalčininkų rajoną ir konkrečias seniūnijas.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip - turiu daugiau nei 10 metų veiklos NVO (daugiausiai jaunimo) patirtį. Manau, kad regioninė NVO politika - vienas iš svarbiausių visuomenės aktyvavimo ir įtraukimo į savavaldos procesus bei jų priartinimo prie žmogaus instrumentų. Savo aktyvią visuomeninę veiklą jaunimo organizacijose pradėjau įstojęs į universitetą, dirbdamas Studentų atstovybėje įvairiose pareigose. 2004 metais tapau Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės prezidentu, pabaigęs kadenciją dvejus metus buvau Lietuvos studentų atstovybių sąjungos viceprezidentas. Šiuo metu esu doktorantų atstovas VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Nuo 2004 metų buvau Vilniaus jaunimo reikalų tarybos narys. Vadovavau Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungai "Apskritas stalas" (2007-2008 metais), dvejus metus dirbau Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdyboje ir vienerius metus kontrolės komisijoje. Šiuo metu esu VU studentų savivaldos alumni draugijos narys, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos alumni narys. Nuo 2014 metų pradėjau veiklą Lietuvos šaulių sąjungoje.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Tikiu, kad NVO, būdamos arčiau žmogaus (konkrečios tikslinės grupės pagal savo veiklos specifiką), geriau žino jų poreikius ir yra puikus partneris, plėtojant savivaldos veiklą. Jei būčiau išrinktas Šalčininkų rajono savivaldybės meru, siekčiau NVO įtraukimo į savivaldos procesus. Juk NVO yra puikus informacijos šaltinis ir patarėjas savivaldybės politikams ir administracijos darbuotojams. Įkurčiau NVO tarybą, jaunimo reikalų tarybą ir visus kitus instrumentus, kurie prisidėtų prie savivaldos stiprinimo. Taip pat manau, kad savivalda turi realias galimybes prisidėti prie NVO (tame tarpe ir skurdo mažinimo srityje) stiprinimo - suteikiant patalpas, organizuojant skaidrius finansavimo konkursus konkrečiose veiklos srityse, bendradarbiaujant su nacionalinėmis organizacijomis ir padedant joms kurti padalinius rajone.