Širvintų rajono savivaldybė

 

Elena Davidavičienė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?1. Švietimas, socialinių įgūdžių ugdymas, paramos skyrimas ir motyvacijos ugdymas.
2. Vadovaudamasi suteiktais įgaliojimais ir turima patirtimi (dirbau 9 metus Savivaldybės administracijoje socialinės paramos srityje, 6 metus Savivaldybės administracijos direktore), Savivaldybėje galiojančių dokumentų pagrindu kartu su atsakingų institucijų, NVO atstovais nedelsiant po išrinkimo dirbti Savivaldybės meru parengčiau išsamų, konkretų veiksmų planą (įvykdymo laikas, atsakingi ir kontrolė), nes dokumentų daug, o konkretaus bendro nėra.
3. Dirbdama mere nuolat inicijuosiu rengiamų, planuojamų rengti sprendimų projektų aptarimą su tikslinių grupių atstovais, su NVO organizacijomis, nes tik sprendimai priimti bendradarbiaujant yra reikalingiausi ir labiausiai tinkami.
4. Rūpinsiuosi, kad priimti sprendimai būtų tinkamai, laiku įgyvendinti ir per ketverius kadencijos metus šioje srityje bus ženklus teigiamas pokytis.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip. Patirtį vertinu kaip neįkainojamą vertybę visomis prasmėmis. Tik kalbantis, dalinantis patirtimi ir informacija galima padaryti daug gerų darbų savo kraštui. Visada žemai lenkiuosi NVO, nes tai patys aktyviausi, iniciatyviausi, bendruomeniškiausi žmonės. Sujungus visų sektorių iniciatyvas. žinias, patirtį ir kompetencijas gaunamas labai geras darbų rezultatas, o sprendimai būna priimti racionaliausi, tinkamiausi jau vien dėl to, kad taip galima pasiekti bendrą sutarimą.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Nedelsiant, po išrinkimo dirbti mere, kartu su administracijos specialistų komanda ir aktyviais NVO atstovais parengčiau visiems priimtiną mechanizmą, kuriame būtų aiškūs atsakymai į klausimus Kas? Kaip? Kada? Po to rūpinčiausi, kad sukurtas mechanizmas nuosekliai veiktų.