Ukmergės rajono savivaldybė

 

Nijolė Giedraitienė

Visuomeninis rinkimų komitetas „N. Puteikio komanda“

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Kryptingą ir efektyvų socialinės paramos lėšų naudojimą - socialiai pažeidžiamiausių asmenų grupėms, jaunoms šeimoms, senjorams.
O ypatingai partnerystei su visomis suinteresuotomis grupėmis
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip. Nuo 2000 metų aktyviai dalyvauju NVO veikloje, o nuo 2005m. Vilniaus miesto savivaldybėje kuravau NVO klausimus, susipažinau su įvairiomis Vilniaus miesto NVO, taip pat nuo 2006m. organizavau NVO apdovanojimus per TV. Mano vertinimas yra toks - mūsų visuomenė dar labai nuvertina NVO veiklą, kai prisistatai, kad esi iš NVO, tai pokalbis būna labai abstraktus. 2009m. stažavausi Romoje SPES prezidento asistente (tai Lacio regiono savanorių centras NVO) ir pamačiau kokią reikšmę regionui turi NVO, grįžusi organizavau TV projektą "Auksinė širdis", kur visiem rodėme, kad susivieniję bendruomenės, kitos tos vietovės NVO, verslas, savivalda daro stebuklus, būtent socialinės atskirties mažinime.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Jei tapsiu Mere, būtinai inicijuosiu projekto "Auksinė širdis" patirties pritaikymą Ukmergės rajone. Tik susivieniję mes galime daryti stebuklus.
Taip pat stengsiuosi stažuotėje gautas žinias ir patirtį pritaikyti Ukmergėje.