Kvietimas į studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problema Lietuvoje“ pristatymą

Maloniai kviečiame visus į studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje“ pristatymą

Kiek gilūs skurdo spąstai Lietuvoje? Kokios priežastys dažniausiai lemia skurstančiųjų įsiskolinimus? Su kokiomis problemomis susiduria skurstantieji, norėdami grąžinti skolas? Ar dabar galiojanti skolų grąžinimo tvarka įgalina skurstančiuosius grąžinti skolas? O gal priešingai – stumia į šešėlį? Kas padėtų skurstantiems efektyviau grąžinti skolas? Šie ir kiti klausimai nagrinėjami studijoje „Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos“. Studija norima pažvelgti į priverstinio skolų išieškojimo per antstolius problemą iš skurstančio žmogaus ir su jais dirbančių specialistų perspektyvos. Tyrime pateiksime įsiskolinusių žmonių citatas, su jais dirbančių profesionalų nuomonę ir patirtį teikiant pagalbą skolų grąžinimo kelyje, kitų šalių gerąsias praktikas, rekomendacijas Lietuvai. Studija atlikta bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Socialinės politikos bakalauro ir magistro pakopos studentais.

,,Tas žodis antstolis, tai kaip keiksmažodis. Daug kam, daug kam“ (Simona, citata iš tyrimo)

Kur: Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas, Universiteto g. 9/1, 201 a.
Kada: Gruodžio 13 d. 17.30 – 19.00 val.
Diskusijoje dalyvaus:
Aistė Adomavičienė, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
Rūta Senavaitytė, VU Socialinės politikos magistrantūros studentė
Sigita Urbonaitė, VA Caritas Laikinieji namai

Moderuos: dr. Jekaterina Navickė, VU Socialinio darbo katedra