Prie Tinklo narių prisijungė organizacija VšĮ Inovatorių slėnis

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas džiaugiasi vis didėjančiomis gretomis. Prie Tinklo prisijungė dar viena organizacija – VšĮ Inovatorių slėnis. Inovatorių slėnis yra organizacijos Nacionalinis socialinės integracijos institutas dalis, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas regiono problemų spendimui. Continue reading

EAPN konferencija „Kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai atskirčiai mažinti?“

Š. m. birželio 15 diena, Briuselyje, vyko Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) 2017 m. metinė konferencija „Pasitinkant 2020 m. – kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai atskirčiai mažinti?“ ir buvo organizuotas darbas grupėse. Konferencijoje dalyvavo Europos Tarybos, Europos Komisijos, didžiausių europinių nevyriausybinių organizacijų tinklų (Eurodiakonia, Eurochild, SMES Europa ir kt), Europos universitetų atstovai bei EAPN vykdomojo komiteto (angl. ExCo) ir ES įtrauktiems strategijos grupės (angl. EUISG) nariai. Continue reading

Prie Tinklo prisijungė dar viena organizacija – Koordinacinis centras “Gilė”

2017 m. gegužės 16 dieną Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdyba patvirtino koordinacinio centro „Gilė“ įstojimą į Tinklo gretas.
Koordinacinis centras „Gilė“ – asociacija, kuri siekia, kad regionuose klestėtų kultūra, būtų vystoma socialinė integracija, socialiai pažeidžiamiems asmenims būtų teikiamos kokybiškos socialinės ir kitos paslaugos. Continue reading