Pradedamas įgyvendinti EMIN2 projektas

Europos minimalių pajamų tinklas (European Minimum Income Network-EMIN) yra Europos Komisijos finansuojamas projektas. Europos minimalių pajamų tinklo veiklą koordinuoja Europos skurdo mažinimo tinklas (European Anti-Poverty Network – EAPN).
2013-2014 m. EMIN tinklas įgyvendino EMIN1 projektą, kuriuo buvo siekiama parengti sutarimą dėl veiklų, reikalingų suformuoti pažangias gaunamų minimalių pajamų schemas Europos Sąjungos šalyse narėse, remiantis Europos Komisijos Aktyvios įtrauktiems rekomendacijomis, Europos strategija 2020 ir Europos Platforma, nukreipta prieš skurdą ir socialinę atskirtį. Pirmojo etapo partenris Lietuvoje buvo VU, Filosofijos fakultetas. Projekto rezultatai leido pažvelgti į ES šalių patirtis, minimalių pajamų apsaugos sistemos kontekste, kiekviena šalis teikė rekomendacijas dėl priemonių, kurios prisidėtų mažinant skurdą. Su parengta Lietuvos ataskaita galite susipažinti – https://emin-eu.net/emin-publications/ EMIN Lithuania 2014. Continue reading

Tinklo gretas papildė nauja organizacija – LPF „Pagalbos namuose tarnyba”

2017 m. kovo 10 d. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdyba patvirtino gautą prašymą tapti Tinklo nariais – asociacijos gretas papildė LPF „Pagalbos namuose tarnyba”.
Kaune įsikūręs labdaros ir paramos fondas organizuoja, teikia ir koordinuoja įvairias paslaugas vyresnio amžiaus, neįgaliems, vienišiems, negalintiems savimi pasirūpinti gyventojams jų namuose. LPF „Pagalbos namuose tarnyba” bendruomenės nariams bei šios srities profesionalams organizuoja mokymus, susijusius su slauga, maitinimo aprūpinimo, asmens higienos, buities ir kitų socialinių paslaugų organizavimu. Continue reading

Tinklo narių visuotinio susitikimo metu aptartos nevyriausybinių organizacijų stiprinimo kryptys

Kovo 10 dieną vyko visuotinis Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo narių susitikimas. Susitikime svečiavęsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, ministras L. Kukuraitis ir viceministras, buvęs Tinklo valdybos narys E. Bingelis, išsakė palaikymą nevyriausybiniam sektoriui ir pabrėžė nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo svarbą. Diskusijos metu aptartos nevyriausybinio sektoriaus augimo prioritetinės kryptys. Ypatingas dėmesys skiriamas paslaugų šeimai stiprinimui, dar labiau įtraukiant nevyriausybines organizacijas, plečiant vaikų dienos centrų veiklą ir kitas paslaugas šeimai. Continue reading

„Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problema Lietuvoje”

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, bendradarbiaudamas su VU Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedra, Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi” ir VA Caritas Laikinaisiai namais, parengė studiją „Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problema Lietuvoje”. Continue reading

Balsavimas Europos parlamente dėl Europos socialinių teisių ramsčio

Rytoj, sausio 19 dieną, plenariniame posėdyje Europos Parlamento nariai balsuos dėl Europos socialinių teisių ramsčio pakeitimų.
2016 m. gruodžio 8 dieną Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė ataskaitą, kuri turės svarų indėlį siekiant pažangos užtikrinant socialinius standartus. Ataskaitoje suformuluoti konkretūs pasiūlymai palaikantys orų darbą, tinkamus atlyginimus, tačiau pasiūlymai dėl minimalių pajamų apsaugos, kurie yra esminiai užkertant kelią skurdui bei lengvinant skurdo padarinius, buvo pašalinti.
Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas pabrėžia naujo Socialinių teisių ramsčio poreikį, kuris palaikytų konkrečias iniciatyvas ir Europos Sąjungos struktūras, užtikrinančias efektyvius socialinius standartus, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškam darbui, socialinei apsaugai, įskaitant ir minimalių pajamų apsaugą bei kokybiškų paslaugų teikimą.
Palaikydami Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) iniciatyvą, išreiškiame paramą 2-ajam pakeitimui, kuris pažymi minimalių pajamų apsaugos sistemų svarbą išsaugant žmogaus orumą, kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, taip pat pabrėžia socialinio investavimo vaidmenį, kuris įgalina žmones įsitraukti į visuomenę bei įpareigoja dalyvauti mokymuose ir ieškoti darbo. Be to, skatina Europos Komisiją bei valstybes nares įvertinti minimalių pajamų apsaugos schemas Europos Sąjungoje ir apsvarstyti tolesnius veiksmus, siekiant užtikrinti minimalių pajamų apsaugą.
Tuo pačiu išreiškiame susirūpinimą dėl toliau išvardintų pakeitimų ir skatiname Europos Parlamento narius balsuoti prieš: 6, 7, 9, 15, 17 ir 18 pakeitimus, kurie prieštarauja socialinio investavimo ir socialinės politikos schemų finansavimo nuostatoms numatytoms Socialinių teisių ramstyje. Taip pat nepritariame 8, 12 ir 13 pakeitimams, kurie gali pakenkti minimalių pajamų apsaugos bei nedarbo išmokų sistemoms.

Daugiau informacijos apie Europos socialinių teisių ramstį rasite čia.

EAPN pozicija dėl Europos socialių teisių ramsčio rasite čia.