Balsavimas Europos parlamente dėl Europos socialinių teisių ramsčio

Rytoj, sausio 19 dieną, plenariniame posėdyje Europos Parlamento nariai balsuos dėl Europos socialinių teisių ramsčio pakeitimų.
2016 m. gruodžio 8 dieną Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė ataskaitą, kuri turės svarų indėlį siekiant pažangos užtikrinant socialinius standartus. Ataskaitoje suformuluoti konkretūs pasiūlymai palaikantys orų darbą, tinkamus atlyginimus, tačiau pasiūlymai dėl minimalių pajamų apsaugos, kurie yra esminiai užkertant kelią skurdui bei lengvinant skurdo padarinius, buvo pašalinti.
Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas pabrėžia naujo Socialinių teisių ramsčio poreikį, kuris palaikytų konkrečias iniciatyvas ir Europos Sąjungos struktūras, užtikrinančias efektyvius socialinius standartus, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškam darbui, socialinei apsaugai, įskaitant ir minimalių pajamų apsaugą bei kokybiškų paslaugų teikimą.
Palaikydami Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) iniciatyvą, išreiškiame paramą 2-ajam pakeitimui, kuris pažymi minimalių pajamų apsaugos sistemų svarbą išsaugant žmogaus orumą, kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, taip pat pabrėžia socialinio investavimo vaidmenį, kuris įgalina žmones įsitraukti į visuomenę bei įpareigoja dalyvauti mokymuose ir ieškoti darbo. Be to, skatina Europos Komisiją bei valstybes nares įvertinti minimalių pajamų apsaugos schemas Europos Sąjungoje ir apsvarstyti tolesnius veiksmus, siekiant užtikrinti minimalių pajamų apsaugą.
Tuo pačiu išreiškiame susirūpinimą dėl toliau išvardintų pakeitimų ir skatiname Europos Parlamento narius balsuoti prieš: 6, 7, 9, 15, 17 ir 18 pakeitimus, kurie prieštarauja socialinio investavimo ir socialinės politikos schemų finansavimo nuostatoms numatytoms Socialinių teisių ramstyje. Taip pat nepritariame 8, 12 ir 13 pakeitimams, kurie gali pakenkti minimalių pajamų apsaugos bei nedarbo išmokų sistemoms.

Daugiau informacijos apie Europos socialinių teisių ramstį rasite čia.

EAPN pozicija dėl Europos socialių teisių ramsčio rasite čia.

Studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje“ prezentacija

2016 gruodžio 13 d. vyko studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje“ pristatymas

Renginio metu buvo pristatytas studijos tikslas, tyrimo rezultatai ir siūlymai teisinės bazės tobulinimui, įsikolinimų prevencijos bei socialinių paslaugų stiprinimui.
Diskusijoje dalyvavo:
Aistė Adomavičienė, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
Rūta Senavaitytė, VU Socialinės politikos magistrantūros studentė
Sigita Urbonaitė, VA Caritas Laikinieji namai

Studijos prezentaciją rasite čia.

Kvietimas į studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problema Lietuvoje“ pristatymą

Maloniai kviečiame visus į studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje“ pristatymą

Kiek gilūs skurdo spąstai Lietuvoje? Kokios priežastys dažniausiai lemia skurstančiųjų įsiskolinimus? Su kokiomis problemomis susiduria skurstantieji, norėdami grąžinti skolas? Ar dabar galiojanti skolų grąžinimo tvarka įgalina skurstančiuosius grąžinti skolas? O gal priešingai – stumia į šešėlį? Kas padėtų skurstantiems efektyviau grąžinti skolas? Šie ir kiti klausimai nagrinėjami studijoje „Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos“. Studija norima pažvelgti į priverstinio skolų išieškojimo per antstolius problemą iš skurstančio žmogaus ir su jais dirbančių specialistų perspektyvos. Tyrime pateiksime įsiskolinusių žmonių citatas, su jais dirbančių profesionalų nuomonę ir patirtį teikiant pagalbą skolų grąžinimo kelyje, kitų šalių gerąsias praktikas, rekomendacijas Lietuvai. Studija atlikta bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Socialinės politikos bakalauro ir magistro pakopos studentais.

,,Tas žodis antstolis, tai kaip keiksmažodis. Daug kam, daug kam“ (Simona, citata iš tyrimo)

Kur: Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas, Universiteto g. 9/1, 201 a.
Kada: Gruodžio 13 d. 17.30 – 19.00 val.
Diskusijoje dalyvaus:
Aistė Adomavičienė, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
Rūta Senavaitytė, VU Socialinės politikos magistrantūros studentė
Sigita Urbonaitė, VA Caritas Laikinieji namai

Moderuos: dr. Jekaterina Navickė, VU Socialinio darbo katedra

Generalinė EAPN asamblėja: migracijos, socialinės atskirties ir Brexit iššūkiai Europai

Spalio 27-29 dienomis Brugėje, vadinamojoje Šiaurės Venecijoje, vyko Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) 2016 m. Generalinė asamblėja. Jos metu dalyviai pagal pareigas buvo pasidalinę į darbą vykdomajame komitete (angl. EXCO), Europos Sąjungos įtraukties strategijos grupėje (angl. EUISG) bei naujiems asmenims skirtoje darbo grupė, kurioje dalyviai praplėtė savo žinias apie EAPN (angl. Capacity building).
EXCO susitikime buvo aptarinėjami svarbiausi klausimai dėl EAPN ateinančių metų biudžeto bei planuojamų darbų socialinės atskirties ir skurdo klausimais. Taip pat šio komiteto nariai aptarė svarbius kiekvienai šaliai klausimus, susijusius su migrantų krize, kokia yra visuomenės bei politinė reakcija. Continue reading

Visuomenės apklausa: Nelygybė ir socialinė atskirtis – didesnė grėsmė Lietuvai nei terorizmas, Rusija ar pabėgėlių krizė

Šiandien, spalio 17 –ąją – tarptautinę kovos su skurdu dieną nevyriausybinės organizacijos primena, kad Lietuvos gyventojų vertinimu didžiausia grėsmė mūsų šaliai – nesprendžiamos socialinės problemos. Tokią nuomonę išsakė daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų Pilietinės visuomenės instituto užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktoje reprezentatyvioje Lietuvos gyventojų apklausoje.

Trečdalis (33 %) respondentų nurodo, kad pagrindinė grėsmė visuomenės saugumui yra emigracija ir visuomenės senėjimas, o ketvirtadalį (26 %) neramina pajamų nelygybė ir socialinė atskirtis. Šios grėsmės Lietuvos gyventojams aktualesnės nei „neprognozuojamos Rusijos“ grėsmė (kurią kaip didžiausią grėsmę įvardija 15 % respondentų), tarptautinis terorizmas (13 %) ar „nevaldoma pabėgėlių krizė“ (9 %). Visą pranešimą spaudai skaitykite čia.