Seime pristatyta Tinklo atlikta studija „Socialinės paramos reformos poveikio vertinimas“

Šiandien Seime vyko Tinklo atliktos „Piniginės socialinės paramos reformos poveikio vertinimo“ rsz_img_20171026_111653studijos pristatymas.
Pristatymo metu buvo kalbama ir apie socialinės paramos tobulinimo kryptis, kurios turi vadovautis trimis principais – adekvatumas, prieinamumas ir įgalinimas.

Continue reading

Kvietimas į studijos „Socialinės paramos reformos vertinimas“ pristatymą

2012 m. atlikus eksperimentą penkiose pilotinėse savivaldybėse, 2014 m. visoje Lietuvoje buvo įvykdyta socialinės paramos sistemos pertvarka. Nuo reformos pradžios 2012 m. iki 2016 m. paramos gavėjų skaičius sumažėjo 60.4 proc. Tuo pat metu išlaidos piniginei socialinei paramai sumažėjo 112 912 tūkst. eurų.
Savivaldybėse džiaugiamasi gerėjančiais rodikliais ir sutaupytomis lėšomis, kurias galima išleisti kitoms socialinėms ar su socialine sritimi nesusijusioms reikmėms, tačiau skurdo ir pajamų nelygybės rodikliai nemažėja ir siekia rekordines aukštumas nuo Lietuvos įstojimo į ES.
Tinklas išreiškia susirūpinimą dėl reformos poveikio kalbant didėjantį skurdo lygio paplitimą Lietuvoje bei poveikį labiausiai nepasiturintiems mūsų visuomenės nariams.
Atsižvelgiant į tai, jog iki šiol nėra išsamiai išanalizuotas reformos poveikis paramos gavėjams arba jos netekusiems asmenims, Tinklas atliko studiją „Socialinės paramos reformos vertinimas“, kurioje siekiama į socialinę paramą siekiama pažvelgti iš paramos gavėjų ir su jais dirbančių nevyriausybinių organizacijų perspektyvos.

Tinklas kviečia į studijos pristatymą spalio 26 d. 11 val. Pristatymo vieta: Lietuvos Respublikos Seimas, Nepriklausomybės akto signataro K. Antanavičiaus salė.
Pristatymo metu bus pateikti studijos rezultatai bei rekomendacijos socialinės paramos sistemos tobulinimui. Numatomus socialinės paramos teikimo tvarkos pakeitimus pristatys Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. Taip pat bus pristatomas Europos minimalių pajamų apsaugos tinklas, kurį palaiko Europos Komisija. Visa darbotvarkę rasite čia.

Registruotis galite el. paštu tinklas@stopskurdas.lt arba paskambinę telefonu 8 685 41538

Tinklas kviečia prisijungti prie kampanijos „Patys kalti ?/.“

„Patys kalti“ – taip, deja, neretai pagalvoja ne vienas, išgirdęs, kad kažkam atlyginimą stipriai apkarpo antstoliai, o kažkas ilgai nedirba arba neišbrenda iš priklausomybės liūno. Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“, vienijantis pažangiausias socialinės atskirties mažinimo lauke dirbančias organizacijas, skelbia kampaniją „Patys kalti?/.“ ir kviečia prisidėti visus gyventojus, politikos formuotojus bei organizacijas.

Continue reading

„Patys kalti?“ arba kodėl Lietuvoje prasiskolinęs kas dešimtas žmogus?

22656258_10211186796573986_1852808809_nŠiandien, spalio 17-ąją minimą Tarptautinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dieną, skursta kas penktas Lietuvos gyventojas. „Patys kalti“ – taip neretai pagalvoja ne vienas, išgirdęs, kad kažkam atlyginimą stipriai apkarpo antstoliai, o kažkas ilgai nedirba arba neišbrenda iš priklausomybės liūno.

Continue reading

Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą priimti CPK pakeitimus

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 42 organizacijas, dirbančias socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje, bei kitos nevyriausybinės organizacijos – viso 64 – reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu egzistuojančios skolų išieškojimo sistemos. Dabartinė tvarka, kai iš minimalaus darbo užmokesčio galima atskaičiuoti iki 50 procentų atlygio, nesuteikia žmonėms realių galimybių grąžinti skolas ir neskatina jų dirbti legaliai. Tinklo nariai bei kitos NVO nurodo ir kitus skolų išieškojimo praktikos trūkumus, kurie prisideda prie skurdo spąstų kūrimo – t.y. situacijos, kai skolas turintiems asmenims nepaliekama jokių finansinių paskatų dirbti ar galimybių dirbant pasilikti pragyvenimui pakankamą pajamų sumą. Visus siūlymus, išsiųstus Seimo nariams, rasite čia.

1. Mažinti atskaitymus iš darbo užmokesčio. Nustatytus išskaitų dydžius iš MMA keisti į 20 procentų, jei asmuo turi dvi ar daugiau vykdomųjų bylų, taip pat – jeigu vykdomi socialiai jautrūs išieškojimai. Visiems kitiems išieškojimams nustatyti 10 procentų išskaitų dydį. Darbo užmokesčio daliai, viršijančiai MMA, išskaitas sumažinti iki 50 procentų.
2. Taikyti minimalių vartojimo poreikių dydį (toliau – MVPD, pagal SADM ministro 2017 gegužės 10 d. įsakymą nr. AI-236). Išskaitymus sieti ne su tuo, iš kur gaunamos pajamos, o su pajamų suma. Todėl siūloma, jog iš pajamų būtų galima išskaičiuoti tik tą sumą kuri viršija MPD.
3. Atidėti išieškojimą iš reabilitacijoje esančių asmenų. Sustabdyti arba atidėti vykdomosios bylos vykdymą skolininkui sunkiai susirgus ar gydantis nuo priklausomybės ligų, gavus dokumentą iš gydymo ar reabilitacijos įstaigos.
4. Prailginti terminą išieškant iš būsto, kuriame skolininkas gyvena, nuo 6 iki 24-36 mėnesių.
5. Mažinti išskaitas iš nuteistųjų asmenų. Nedaryti išskaitų iš nuteistųjų atsižvelgiant į BVK 93 str. nurodytus dydžius, už kuriuos nuteistieji turi teisę apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus – įsigyti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų. T.y. trijų bazinių socialinių išmokų dydžio – paprastajai grupei priskirtiems nuteistiesiems (114 Eur); keturių bazinių socialinių išmokų dydžio – lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems ir dirbantiems nuteistiesiems (152 Eur); dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems (76 Eur).
6. Švelninti administracinę naštą mažinant antstolių, priskirtų vienam skolininkui, skaičių. Jei skolininko vykdomuosius dokumentus jau vykdo vienas antstolis, paskesnės bylos perduodamos tam pačiam antstoliui.
7. Skolininkams, kurie turi didelių įsiskolinimų, teikti atitinkamą pagalbą ir paslaugas. Ieškoti būdų, kaip NVO ir savivaldybės/ darbo birža galėtų kartu kurti inovatyvius metodus – finansinio ir teisinio raštingumo paslaugas žmonėms, patiriantiems skurdą ir turintiems įsiskolinimų.

Raštą palaiko Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo nariai:

1. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
2. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
3. Atsakingo verslo ir mentorystės institutas
4. Baltijos labdaros fondas
5. Damų klubas „Par occasion“
6. Dienos Namai
7. Edukacinis-kultūrinis centras Metidė
8. Fondas „Šakių bendruomenės centras“
9. Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras
10. Inovatorių slėnis
11. Ištiesk pagalbos ranką
12. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
13. Koordinacinis centras „Gilė“
14. Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“
15. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo šviesa“
16. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“
17. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
18. Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“
19. Lietuvos Caritas
20. Lietuvos kurčiųjų draugija
21. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
22. Lietuvos Samariečių bendrija
23. Maltos ordino pagalbos tarnyba
24. Marijampolės apskrities moters veiklos centras
25. Moterų veiklos inovacijų centras
26. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
27. Padovanokim šypseną
28. Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras
29. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“
30. Paramos fondas “RIGRA”
31. Romų visuomenės centras
32. Socialiniai paramos projektai
33. SOPA
34. SOTAS
35. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“
36. Šeimų Santaka
37. Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija
38. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
39. Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija
40. Teistų asmenų reintegracijos pradžia
41. Vaikai – visuomenės dalis
42. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Kitos nevyriausybinės organizacijos:
43. Koalicija „Galiu gyventi“
44. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
45. Lietuvos neįgaliųjų forumas
46. NVO vaikams konfederacija, vienijanti 69 organizacijas, tame tarpe ir skėtines
47. LiJOT, vienijantis 66 didžiausias Lietuvoje jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas

Žmogaus teisių organizacijų koalicija, kuriai priklauso:
48. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
49. Lietuvos žmogaus teisių centras
50. Lygių galimybių plėtros centras
51. Nacionalinė LGBT teisių asociacija LGL
52. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
53. VšĮ Romų visuomenės centras
54. Tolerantiško Jaunimo Asociacija
55. Žmogaus teisių stebėjimo institutas
56. Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, vienijanti 21 organizaciją
57. Atviros Lietuvos fondas
58. VšĮ Europos namai
59. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
60. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“
61. VšĮ „Betzatos bendruomenė“
62. Asociacija LITDEA
63. VšĮ DUKU
64. Všį Šv. Juozapo brolija