EAPN

EAPN (Europos kovos su skurdu tinklas) dirba tokios visuomenės labui, kurioje pagrindinių teisių įgyvendinimas taps realybe, kurioje kiekvienas žmogus bus pilnateisis visuomenės narys ir kurioje neturtas ir socialinė izoliacija bus laikomi pagrindinių teisių nepaisymu.

TIKSLAI

1990 metais įkurta EAPN organizacija, dirbanti su neturtingais ir patiriančiais socialinę izoliaciją žmonėmis, siekia: – kovą su skurdu ir socialine izoliacija padaryti vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos politinės programos punktu; – remti ir didinti kovos su skurdu ir socialine izoliacija veiksmų efektyvumą; – vykdyti lobistinę veiklą už ir kartu su patiriančiais skurdą ir socialinę izoliaciją žmonėmis ir grupėmis. EAPN visose savo veiklos srityse kelia sau tikslą panaikinti lyčių diskriminaciją ir rasizmą.

NARYSTĖ

EAPN yra tinklas, kurį sudaro: – nacionaliniai, regioniniai ir vietiniai nevyriausybinių organizacijų (NVO) tinklai, kovojantys su skurdu ir pagrindinės grupės visose Europos Sąjungos šalyse; – Europos organizacijos, veikiančios kovos su skurdu ir socialine izoliacija srityje.

VEIKLA

Palaikymas ir gynimas EAPN yra viena iš pagrindinių Europos organizacijų partnerių Europos kovoje su socialine izoliacija strategijoje. Atlieka lobistinę veiklą siekdama įtraukti kovą su neturtu ir socialine izoliacija į visuomeninės politikos prioritetų sąrašą, pradedant struktūriniais fondais ir įdarbinimo politika ir baigiant ekonomine ir finansine politika. EAPN užmezga ryšius su aktoriais, kad sustiprintų savo balsą kovoje su socialine izoliacija Analizė EAPN atidžiai stebi visuomeninę politiką ir programas, kurios gali įtakoti neturtingas ir patiriančias socialinę izoliaciją žmonių grupes. Tinklas taip pat plečia ryšius su tyrimų sektoriumi, kad suteiktų daugiau išsamios informacijos apie skurdą ir socialinę izoliaciją ES šalims. EAPN pateikia pasiūlymus, galinčius turėti įtakos visuomeninėms organizacijoms.

INFORMACIJA

Tinklalapyje www.eapn.eu pateikiama informaciją apie skurdą ir socialinę izoliaciją Europos šalyse. Naujienų ir kas du mėnesius atnaujinamuose puslapiuose pateikiama informacija apie EAPN ir ES politiką/įvykius, visuomenines programas ir EAPN narius dominančias iniciatyvas. EAPN taip pat pateikia medžiagos apie specifinius reiškinius, įskaitant skurdą, socialinę integraciją, įdarbinimą, socialinę rūpybą, struktūrinius fondus ir t.t. Pasikeitimas EAPN organizuoja plėtros grupes ir tarptautinius seminarus. Tai pasikeitimo informacija apie nacionalines socialinės integracijos strategijas forumas. Ji stiprina partnerystės ryšius tarp narių ir grupių, palaikančių ryšius su atitinkamomis NVO organizacijomis Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Mokymas EAPN moko savo narius dirbti tinkle ir Europos politikos.

KONTAKTINIAI ASMENYS

Square de Meeûs 18

B-1050 Brussels

Tel: +32.2.226.58.50, Fax: +32.2.226.58.69

E-mail: team@eapn.eu

 

Nacionaliniai kontaktai ir Europos organizacijos, bendradarbiaujančios su EAPN: EAPN tinklalapyje www.eapn.eu

EAPN turi konsultanto statusą Europos Taryboje ir yra steigiamosios „Europos socialinių NVO platformos“ grupės narė.

EAPN remia Europos Komisija