EMIN 2

EAPN-EMIN_logo_square-1294-604x340

EMIN yra organizacijų ir fizinių asmenų tinklas, siekiantis laipsniškai įtvirtinti teisę į adekvačias, prieinamas ir įgalinančias minimalių pajamų sistemas. EMIN vienija skirtingų sričių ekspertus, specialistus, akademikus ir kitus subjektus, aktyviai kovojančius su skurdu ir socialine atskirtimi. EMIN yra organizuojamas nacionaliniu ir ES lygiu visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Makedonijoje ir Serbijoje. EMIN koordinuoja Europos kovos su skurdu tinklas (European Anti Poverty Network – EAPN). Lietuvoje EMIN2 veiklą kuruoja Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tiklas. Daugiau informacijos apie EMIN anglų kalba galite rasti oficialioje EMIN svetainėje.

Kviečiame susipažinti su Atnaujintomis ES veiksmų gairėmis siekiant laipsniškai įtvirtinti adekvačias, prieinamas ir įgalinančias minimalių pajamų sistemas Europoje

Taip pat kviečiame skaityti:

Europos Komisija skatina valstybes nares tobulinti minimalių pajamų apsaugos schemas
Minimalių pajamų apsauga – oraus pragyvenimo lygio užtikrinimas

Lietuvos minimalių pajamų apsauga: orus pragyvenimas ar tik išgyvenimas?