Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Šiuo projektu siekiama sustiprinti Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą, kad organizacija galėtų geriau atstovauti skurdą patiriančius žmones ir daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui. Šio tikslo bus siekiama plėtojant NSMOT advokacijos ir komunikacijos veiklas, dalyvaujant tarptautinėje veikloje. Projekto metu bus siekiama sustiprinti ir Tinklo narius – nevyriausybines organizacijas, stiprinant jų tinklaveikos, vadybinius ir specialiuosius gebėjimus. Bus plėtojamas ir bendradarbiavimas su vietos savivaldybėmis, siekiant abipusio dialogo ir bendrų paslaugų kūrimo mažinant skurdą ir socialinę atskirtį.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija