Telkiamės skurdo mažinti

 

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kartu su Pilietinės visuomenės institutu, 2013 m. lapkričio mėn. – 2014 m. spalio mėn. įgyvendino projektą „Telkiamės skurdo mažinti“, kurį finansavo Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO Programa Lietuvoje*.

Skurdo ir socialinės atskirties lygis Lietuvoje jau ir geresniais ekonominiais laikais apėmė penktadalį gyventojų, o sunkmetis dar labiau išplėtė skurstančiųjų ratą. Socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iš esmės neveiksminga, o krizės metu biudžeto karpymo politika privedė prie „reformų“ kurių pateisinimas buvo tariamai paplitęs pašalpų galvėjų piktnaudžiavimas. Skurstančiųjų stigmatizacija dėl viešojoje erdvėje paplitusių stereotipų apie „veltėdžius“ ir „tinginius“ paaštrėjo.
Projekto tikslas – pilietinės visuomenės telkimas Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi, struktūrinio bendradarbiavimo tinklą bei skatinant visuomenės toleranciją skurstantiems.
Projekto metu buvo paruošta NVO, dirbančioms skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, stiprinti skirta metodika seminarams regionuose vesti bei praktinėms veikloms įgyvendinti, suburtos savanorių ir regioninės dalyvių komandos. Penkiuose Lietuvos regionuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – vyko po du tematiškai besiskiriančius seminarus (iš viso dešimt renginių). Viena tema – skurdo ir socialinės atskirties problematika ir galimi sprendimai, kita – organizacijų stiprinimo būdai – advokacija, komunikacija ir lėšų paieška. Šiame etape NVO grupės buvo ruošiamos savarankiškam veikimui pagal seminaruose nubrėžtų „namų darbų“ gaires.
Savarankiško veikimo etape grupės ėmėsi „praktinių veiksmų“, padedamos ekspertų diskutavo ir svarstė įstatymų projektus, ankstesnes skurdo mažinimo strategijas, generavo siūlymus, surengė virš dešimties lėšų telkimo akcijų. Parengti siūlymai išplatinti laiškais, pranešimais spaudai. NVO atstovai taip pat buvo skatinami ir mokomi pristatyti savo veiklą bendruomenei, kartu su kviestiniais lektoriais „Civitas“ klubų diskusijose skaitė pranešimus skurdo tema – stengėsi gilinti vietos bendruomenės supratimą skurdo ir socialinės atskirties klausimais bei didinti toleranciją pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Kadangi regionų komandų pagrindą sudarė Tinklo nariai ir savanoriai, ši bendra veikla su ekspertais stiprino patį Tinklą, suaktyvino veiklą, skatino gerosios patirties sklaidą ir žinomumą visuomenėje.
Apibendrinti projekto rezultatai ir NSMOT siūlymai socialinei politikai tobulinti buvo pristatyti baigiamojoje konferencijoje 2014 m. spalio 15 d. LR Prezidentūroje.

Pagrindiniai projekto rezultatai:
• Paruošta metodika seminarams regionuose vesti bei praktinėms veikloms įgyvendinti;
• Surengti 5 NVO mokymai 5 Lietuvos regionuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje;
• Suburtos darbo grupės ir suaktyvinots pavienės NVO, teikusios siūlymus socialinei politikai tobulinti;
• Parengti ir išplatinti penki siūlymai socialinei politikai tobulinti: vaikų globos įstaigų deinstitucionalizacijos, pensijų reformos, socialinės paramos skyrimo tvarkos pertvarkos, antstolių veiklos ir skolų išieškojimo reformos bei ilgalaikio nedarbo problemos sprendimo klausimais;
• Surengta virš 10 lėšų telimo akcijų;
• Suorganizuotos 5 „Civitas“ diskusijos socialinės politikos klausimais;
• Sustiprintos NVO, dirbančios skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje;
• Sustiprintas NSMOT: prie Tinklo prisijungė 8 naujos narės; sustiprėjo Tinklo administraciniai, projektų valdymo gebėjimai; suintensyvėjo Tinklo vidinė ir išorinė komunikacija; gauta paramos iš privataus rėmėjo Lietuvoje ir fondų užsienyje;
• Padidėjo Tinklo žinomumas tiek tarp kitų NVO, tiek valstybės institucijų, tiek visuomenėje.

Bendra projekto vertė: 36208,31 Euro

.

*Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti.

.

.

.