Susiję straipsniai

Vaikų globos sistemos pertvarkai būtinas visuomenės dėmesys
NVO kviečia bendradarbiauti Vilniaus miesto savivaldybę
Kviečiame į spaudos konferenciją „Kokios pertvarkos reikia Vaikų globos namams?“
Tinklas kviečia savivaldybes bendradarbiauti
Kvietimas į tarptautinę konferenciją „Telkiamės skurdo mažinti“
„Civitas“ diskusija Alytuje – „Pagalba išėjusiems iš globos įstaigų jaunuoliams: įstaigų ir piliečių bendradarbiavimas“
NVO kreipimasis į teisingumo ministeriją
Lėšų telkimo akcija Šiauliuose
Šiauliuose vyko lėšų telkimo akcija

„Civitas“ diskusija Anykščiuose – „Tolerancijos ribos. Kalėjimo patirtis“
Lėšų telkimo akcija Panevėžyje
Pradedame „Civitas“ diskusijų ciklą
Kviečiame į paramos koncertą
Telkiasi NVO dirbančios su teistais asmenimis
„Advokacijos įgyvendinimo perspektyvos socialiniu aspektu“
Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą
Projekto dalyvių susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais
Prie Tinklo prisijungė dvi naujos organizacijos
Tinklo atstovavimas kovo mėnesį
Diskusija “Žinių radijo” laidoje apie skurdą ir socialinę atskirtį
Tinklo ekspertai susitiko su EK atstove
Varšuvoje vyko EAPN EXCO susitikimas
NVO telkiasi spręsti opiausias valstybės socialines problemas
Tinklo nariais tapo trys naujos organizacijos
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Lapkričio mėnesį startuoja projektas „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“