NVO telkiasi spręsti opiausias valstybės socialines problemas

2014 04 03 Komentarų: 0

klaipedaPrasidėjo naujas projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ etapas – praktiškas mokymų metu įgytų žinių pritaikymas advokacijos, komunikacijos ir lėšų telkimo srityse. NVO buriasi bendram darbui nagrinėjant opiausias socialine problemas ir klausimus.

„Jau įvyko pirmi neformalių NVO koalicijų susitikimai. Buriasi darbo grupės, kurios nagrinės įdarbinimo bei įsiskolinimo ir antstolių sritis, analizuos vienišų mamų ir socialinės rizikos šeimų problemas“, – sakė Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė.

VšĮ SOPA iniciatyva buriamos NVO, kurioms aktualus jų klientų įdarbinimo klausimas. Per pirmą susitikimą buvo įvardintos pagrindinės įdarbinimo problemos, pvz.: dėl vienų ar kitų priežasčių ilgą laiką nedirbusieji praranda bendruosius ir darbinius įgūdžius; mažiau galimybių turintys žmonių (neįgalieji, teistieji, romai) yra stigmatizuojami; darbo rinka stokoja lankstumo tiems, kurie turi sveikatos sutrikimų (pvz. dializuotis kas antrą dieną) ir negali dirbti įprastu darbo grafiku; ir kitas problemas. NVO atstovai, įsijungę į šią darbo grupę sutarė ieškoti konkrečių teisės aktų, tvarkų, aprašų, kurie būtų susiję su išvardintų problemų reglamentavimu. Vėliau bus svarstoma, kokie yra galimi šių problemų sprendimai. Ši grupė jungia daugiau Vilniaus regione dirbančias NVO – VšĮ „SOPA“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“, Asociacija „Gyvastis“, Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“, Asociacija „Lietuvos Raudonojo kryžiaus bendrija“, VšĮ „Šnipiškių bendruomenės centras“, VšĮ “Teistų asmenų reintegracijos pradžia”, VšĮ „Romų visuomenės centras“.

Kaip įsiskolinimai ir skolų perdavimas antstoliams paveikia socialiai jautrias grupes, nagrinės NVO atstovai iš Vilniaus, Klaipėdos ir Mažeikių – Vilniaus Arkivyskupijos Caritas Laikinieji namai, VšĮ “Teistų asmenų reintegracijos pradžia”, VšĮ „Veikiam.lt“, Mažeikių Švč. Jėzaus širdies parapijos Caritas.

Kitas jautrus klausimas – socialinės rizikos šeimos ir vienišos mamos patekusios į „skurdo spąstus“. Šią temą imasi nagrinėti NVO vaikams konfederacija, nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“, Visuomeninė organizacija „Vaikai-visuomenes dalis”. Ši grupė planuoja susitikimus savo klientais – socialinės rizikos šeimomis ir vienišomis mamomis – bei Vilniaus savivaldybės atstovais. Po jų bus teikiami siūlymai su galimais sprendimais.

 

Priemename, kad projektą „Telkiamės skurdo mažinti“ įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kartu su Pilietinės visuomenės institutu. Projektą finansuoja finansuoja Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programa Lietuvoje*.

* Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15–ai šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti.