Tinklo atstovavimas kovo mėnesį

2014 01 04 Komentarų: 0

NSMOT logo2014 m. kovo 21 d. vyko Socialinio verslumo konferencija, kurioje Britų taryba pristatė lektorius iš Jungtinės Karalystės. Pranešimuose buvo aptartas valstybės vaidmuo socialinėje ekonomikoje, paramos šaltiniai, socialinio verslumo viešinimo svarba ir tarpsektorinis bendradarbiavimas.

„Socialinis verslas tai ne tas pats, kas socialiai atsakingas verslas ar socialinė įmonė, socialinis verslas – pelno siekiantis kaip ir bet koks verslas, bet skirtumas tas, kad pelnas arba didesnė jo dalis skirstoma ne akcininkams, o tiems socialiniams tikslams, dėl kurių įmonė ir buvo įkurta. Investuotojai – dažnai bendruomenės nariai, o kartais ir tikslą remiantys asmenys, kurie savo „dividendus“ atsiima socialiniais produktais ar paslaugomis ar tiesiog paaukoja bendram labui. Kaip ir visi verslai, socialinis verslas turi verstis savomis pajamomis. Daugelis Lietuvos NVO galėtų pačios tapti ar steigti socialinius verslus, kurie padėtų įgyvendinti socialinius, įskaitant ir aplinkosauginius tikslus,“ – savo įspūdžiais iš konferencijos dalinosi Tinklo valdybos pirmininkė Skirma Kondratienė.

2014 m. kovo 25 d. vyko darbo grupės dėl NVO fondo steigimo susitikimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, joje dalyvavo Tinklo valdybos primininkė Skirma Kondratienė.

„NVO fondo steigimas – Vyriausybės teisėkūros prioritetas. Darbo grupė aptarinėjo, kaip vykdyti Vyriausybės nustatytus reikalavimus, kad šis prioritetas taptų konkrečiu teisės akto projektu,“ – teigė S. Kondratienė.

Artimiausi grupės darbai – paruošti tikslesnę koncepciją, siūlyti alternatyvius sprendimus, identifikuoti galimus finansavimo šaltinius ir atlikti sąnaudų-naudos analizę. Pirmieji uždaviniai jau vykdomi, juos atlikus, darbo grupė vykdys tolesnius veiksmus.

Dar viena gera žinia, susijusi su Tinklo atstovavimu. Tinklo valdybos narės Skirma Kondratienė ir Zita Juškienė yra įtrauktos į Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Stebėsenos komitetą. Fondo tikslas – skatinti socialinę sanglaudąEuropos  Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo – sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir/ar socialinė atskirtis skaičių bent 20 mln. Daugiau apie Fondą rasite čia: http://www.socmin.lt/lt/es-parama/europos-pagalbos-fondas.html