Projekto dalyvių susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais

2014 07 04 Komentarų: 0

EEA+Grants+-+JPGmažProjekto „Telkiamės skurdo mažinti“ dalyviai susipažino su Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo tvarka. NVO atstovams ši iniciatyva kilo po projekto mokymų, kuriuose dalyviai buvo skatinami domėtis socialinės paramos skyrimu savivaldybėse, nes nuo 2014 m. šios paramos teikimas tapo savarankiškąja savivaldybės funkcija. Kovo 27 d. susitikime su savivaldybės Socialinės paramos centro direktore Solveiga Reisgiene dalyvavo laikinųjų globos namų „Atsigręžk į vaikus“ vadovė Sigita Ignatovičienė, NVO vaikams konfederacijos valdybos narė Birutė Šapolienė, nevalstybinio darželio „Nendrė“ direktorė Danutė Mituzienė.

„Pokalbio metu didelis dėmesys buvo skirtas jaunuolių socialinių paslaugų poreikių patenkinimui, aptartos įvairios situacijos, kuomet žmonės patenka į „skurdo spąstus“, – teigia projekto dalyvė Danutė Mituzienė. Susitikimo dalyvės teigia sulaukusios palaikymo ir savivaldybės atstovės patvirtinimo, kad įvairios išmokos dažnai nemotyvuoja žmonių ieškoti darbo, jiems trūksta kitų socialinių paslaugų, galinčių padėti žmogui atsitiesti ir vėl sugrįžti į darbo rinką.

Ateityje planuojama pratęsti bendradarbiavimą su Vilniaus savivaldybės atstovais bei susitikti su socialinės paramos gavėjais.

Primename, kad projektą „Telkiamės skurdo mažinti“ įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kartu su Pilietinės visuomenės institutu. Projektą finansuoja Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programa Lietuvoje*.

* Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15–ai šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti.