Stop Skurdas > Narių sąrašas
 1. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
 2. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
 3. Atsakingo verslo ir mentorystės institutas
 4. Baltijos labdaros fondas
 5. Edukacinis-kultūrinis centras Metidė
 6. Fondas Šakių bendruomenės centras
 7. Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras
 8. Inovatorių slėnis, VšĮ
 9. Ištiesk pagalbos ranką, VšĮ
 10. Kartu stipresni, VšĮ
 11. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
 12. Klaipėdos samariečių bendrija
 13. Koordinacinis centras “Gilė”
 14. Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis”
 15. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo šviesa”
 16. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai”
 17. Labdaros ir paramos Fondas „SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
 18. Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC)
 19. Lietuvos Caritas
 20. Lietuvos kalinių globos draugija
 21. Lietuvos kurčiųjų draugija
 22. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
 23. Lietuvos Samariečių bendrija
 24. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos Viltis“
 25. Maisto bankas
 26. Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba
 27. Marijampolės apskrities Moters veiklos centras – MMVC
 28. Moterų informacijos centras
 29. Moterų veiklos inovacijų centras
 30. Nevalstybinis vaikų darželis “Nendrė”
 31. Padovanokim šypseną, VšĮ
 32. Pagalbos namuose tarnyba, LPF
 33. Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras
 34. PF „RIGRA“
 35. Plungės vaikų globos agentūra “Cyrulis”
 36. Romų visuomenės centras
 37. Sargelių bendruomenės centras
 38. SOPA
 39. SOTAS, VšĮ
 40. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Vilniaus Viltis
 41. Šeimų centras ,,Būkime kartu”
 42. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
 43. Teistų asmenų reintegracijos pradžia, TARP
 44. Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija
 45. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
 46. Vilniaus socialinis klubas
 47. VšĮ „Socialiniai paramos projektai“
 48. VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras
 49. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras
 50. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
 51. VšĮ „Dienos Namai”